Both

both

 

 

 

Cümlede daima çoğul olarak düşünülür.

 

Both women are from Germany. Her iki kadın da Almanya’lıdır.

 

There was a lot of snow on the both sides of Istanbul last year. Geçen yıl İstanbul’un her iki yakasında da çok kar vardı.

 

 

 

both çoğu kez both of olarak görülebilir.

 

Both of the women are from Germany. Her iki kadın da Almanya’lıdır.

 

He likes both of the teachers. Her iki öğretmeni de seviyor.

 

 

 

Both … and … (   Hem .. hem de )

 

 

 

Both Hüseyin and Kemal were very sad when they left the city. Şehirden ayrıldıklarında hem Hüseyin hem de Kemal üzgündü.

 

My mother was both pleasad and anxious when she heard the news. Annem haberi duyduğunda hem memnun olmuş hem de endişelenmişti.

 

 

 

both kendisinden sonra isim gelmeden yalnız başına da kullanılabilir.

 

 

 

A : Do you like coffee or tea?  A : Kahveyi mi yoksa çayı mı seviyorsun.

 

B : I like both.  B : Her ikisini de seviyorum.

 

 

 

A : Which one did you invite, Ahmet or Mehmet?  A : Hangisisi davet ettin, Ahmet’i mi yoksa Mehmet’i mi?

 

B : Both.        B : Her ikisini de.