Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları, 4. Sınıf, Gizem Yayınları,Meb, Yayını , yayınları,cevapları, tüm yayınlar,

Anasayfa

Anasayfa

8.Sınıf İnkılap ve Atatürkçülük Tarihi Test -1

Yayınlanma Anasayfa

1-I.Dünya savaşı nedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

 

A)Almanya 

B)Fransa 

C)İngiltere 

D)İtalya

 

 

2-Yunanlıların İzmir�i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?

 

A)Mondros ateşkes antlaşmasında 

B)I.Dünya savaşında 

C)Paris Barış Konferansı�nda 

D)Amasya Genelgesi 

 

3-aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?

 

A)Ayrı devlet kurmak 

B)Padişah ve halifeye bağlılık göstermek

C)Amerikan mandasını istemek 

D)İngiliz mandası istemek

 

 

4-M. Kemal�in İstanbul�dan ayrılarak Anadolu�ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?

 

A)Müdafaa-i hukuk cemiyetini birleştirmek 

C)Kurtuluş savaşını başlatmak 

B)Askeri birliklerin dağılmasını sağlamak 

D)Kuvayi milliyeyi oluşturmak

 

 

5-Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Sivas kongresi 

B)Havza kongresi 

C)Amasya genelgesi 

D)Erzurum kongresi

 

 

6-Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?

 

A)Erzurum kongresinde 

B)Amasya genelgesinde 

C)Sivas kongresinde 

D)Amasya görüşmesi

 

 

7-Türk medeni kanunu hangi devletin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

 

A)İsviçre 

B)İsveç 

C)Almanya 

D)Fransa 

 

 

8- Türk Tarihi ve Türk Dil kurumlarının kurulması hangi Atatürk ilkesinin zorunlu bir sonucu dur?

 

A)Laiklik 

B)Halkçılık 

C) Milliyetçilik 

D)İnkılapçılık

 

 

9-Mondros Ateşkes A nlaşmasından sonra işgal edilen ilk Türk toprağı hangisidir?

 

A)Adana 

B) Musul 

C)Gaziantep 

D)İstanbul

 

 

10-Ermeni sorununu sona erdiren anlaşma hangisidir?

 

A)Mudanya 

B)Gümrü 

C)Paris 

D)Ankara ant. 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI:

 

1)C 2)C 3)B 4)C 5)D 6)B 7)A 8)C 9B 10)B 

Türkçe Fiilimsiler

Yayınlanma Anasayfa

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiilkullanılmamıştır?

A) Elektrikler kesileli çok olmadı.

B) Masalı dinlerken gözlerimin içine bakıyor.

C) Daha iyi şartlarda yaşamak onların da hakkıdır.

D) Çocuklar, bayram günü sokaklarda güle oynaya dolaşıyor.

 

2. Hangi cümlede ötekilerden farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) Kuraklık, geçimini tarımdan sağlayan insanları zor durumda bıraktı.

B) Salondaki insanları güldürmeyi başardıysak ne mutlu bize!

C) Yapacak o kadar çok işim var ki sizinle gelemem.

D) Çatı arasındaki kullanılmış eşyaları dışarı çıkaracaklar.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir eylemsi (fiilimsi) vardır?

A) Çıktığım yolculuklar dünyamı değiştirdi.

B) Her adımımızı düşürerek atmalıyız.

C) İstanbul’a geleli yaşamım bir hayli değişti.

D) Bu konuda onun fikrini almadan hareket etmeyin.

 

4. Her sabah, sokağı süpürmenin ve insanları temiz bir şehirde yaşatmanın heyecanını duymayan bir sokak temizlikçisinin, sokağı doğru dürüst süpürmesi mümkün mü?

Bu cümlede kaç tane fiilimsi bulunmaktadır?

A) 2        B) 3       C) 4         D) 5

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat – fiil değildir?

A) Sınıfa girdiği anda bir heyecan sardı yüreğini.

B) Dargın kişileri barıştırmak görevimiz olsun.

C) Kırılan camın yerine yenisini taktılar.

D) Kurutulmuş gıdaları az tüketmelisiniz.

 

6. Hangi cümlede “-ma, -me” ekinin işlevi farklıdır?

A) Çalışma koşullarımızı iyileştirmeliyiz.

B) Gülme komşuna, gelir başına.

C) Yüzme dersi alacakmış tatilde.

D) Tırnak yeme alışkanlığı devam ediyormuş.

 

7. “Bazı sözcükler, isim-fiil eklerini aldığı halde eylemin adı olmaktan çıkıp başka bir varlığın adı olur.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır?

A) Yaz gününde soğuk dondurmayı kim sevmez?

B) Duygularını, düşüncelerini anlatmakta güçlük çekiyordu.

C) Kuytu bir köşede yağmurun dinmesini beklediler.

D) Genç müzisyenin şarkı söyleyişini çok beğendim.

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil ötekilerden farklı bir soruya cevap vermektedir?

A) Kamp yerine varınca yemeğimizi yeriz.

B) Arkadaşlarıyla oynarken ayağını incitmiş.

C) İki genç, koşarak yanımdan geçti.

D) Çocuklar okula başlayalı masraflar arttı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil ve sıfat-fiil birlikte kullanılmıştır?

A) Ağacın eğilen dallarından birkaç elma kopardım.

B) Güneş doğunca eşyalarımızı toplayıp yola koyulduk.

C) Yağan kara aldırmadan kasabaya doğru yürüdü.

D) Salonda tanıdık biriyle karşılaşmayı çok istiyordu.

 

10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?

A) Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur.

B) Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir.

C) El ele vermeyince taş yerinden kalkmaz.

D) Bal bal demekle ağız tatlanmaz.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mış, -miş” ekinin işlevi ötekilerden farklıdır?

A) Fabrikadan ayrılmış, ama bizim bundan haberimiz olmadı.

B) Bu salonda uzun süre beklemiş bütün yolcular.

C) Yağmurdan sonra yollarda derin çukurlar oluşmuş.

D) Aynada, ağarmış saçlarına hüzünle baktı

Kordinat Sistemi

Yayınlanma Anasayfa

Geometride, bir koordinat sistemi, Öklid uzayı gibi çokkatlıdaki bir nokta veya başka bir geometrik elemanın konumunu tam olarak belirlemek için bir veya daha çok sayı ya da koordinat kullanılan bir sistemdir. Koordinatlar basit matematikteki reel sayılardan oluşur. Fakat soyut cebir gibi bazı alanlarda karmaşık sayılar veya elemanlardan oluşabilir. Koordinat sisteminin kullanılması, geometrik problemlerin sayısal problemlere ve tersine dönüştürülmesini sağlar. Bu analitik geometrinin temelidir.Bir koordinat sistemine en basit örnek, sayı doğrusunu kullanarak bir çizgi üzerinde bulunan noktaları tanımlanmasıdır. Bu sistemde çizgi üzerinde keyfi bir O (orjin) noktası seçilir. Bir P noktasının koordinatı, Odan Pye kadar olan işaretli mesafe ile belirtilir. Buradaki işaretli mesafe, PPnin doğru üzerinde bulunduğu tarafa göre pozitif veya negatif olabilir. Her bir nokta eşsiz koordinata sahiptir ve her bir reel sayı eşsiz bir noktanın koordinatıdırKutupsal koordinat sistemi[değiştir | kaynağı değiştir]
Ana madde: Kutupsal koordinat sistemi
Kutupsal koordinat sistemi düzlem için ortak koordinat sistemidir. Kutup olarak bir merkez noktasına ışın kadar bir mesafedeki noktaya kutupsal eksen denir. Örneğin kutupsal eksenden θ açı r mesafesi kadar (aksi belirtilmediği müddetçe saat yönünün tersinde) uzaklıktaki bir noktanın koordinatlarından (r, θ)'dir. Bu sadece tek bir noktanın koordinatlardır. Fakat herhangi bir nokta birçok koordinat ile belirtilebilir. Örneğin (r, θ), (r, θ+2π) ve (−r, θ+π), aynı noktaya ait kutupsal koordinatlardır.

Silindirik ve küresel koordinat sistemleri[değiştir | kaynağı değiştir]
Ana maddeler: Silindirik koordinat sistemi ve Küresel koordinat sistemi
Kutupsal koordinat sistemini genişletip üç boyuta çıkarmanın ortak iki yöntemi vardır. Silindirik koordinat sistemi, kartezyen koordinat sistemi ile benzerdir, yalnızca r ve θ kutupsal koordinatlara z koordinatı ilave edilmiştir. Küresel koordinatlar bunu bir adım daha ileri götürür ve (r, z) silindirik koordinat çiftleri, (ρ, φ) kutupsal koordinatlarına dönüştürür ve (ρ, θ, φ) biçiminde üç kat olur.

Homojen koordinat sistemi[değiştir | kaynağı değiştir]
Ana madde: Homojen koordinat sistemi
Düzlemdeki bir nokta homojen koordinat sisteminde (x, y, z) katlarıyla ifade edilebilir. Burada x/z ve y/z noktanın kartezyen kooordinatlarıdır. Bu, düzlemdeki bir noktayı ifade etmek için gereken "ek" bir koordinat ilavesidir. Fakat bu sistem sonsuzda olmayan izdüşümsel düzlemdeki herhangi bir noktayı ifade etmek için kullanılır. Genellikle bir homojen koordinat sistemi, yalnızca anlamlı olan, fakat gerçek değeri olmayan koordinatlardan oluşur.

Koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler[değiştir | kaynağı değiştir]
Ana madde: Yaygın koordinat dönüşümleri listesi
Geometriksel şekli ifade eden çok farklı koordinat sistemi olduğundan dolayı, aralarındaki bağlantıyı anlamak önem arz eder. Bir sistemdeki koordinatların formülü, koordinat dönüşümleri vasıtasıyla başka bir sisteme dönüştürülerek aralarındaki bağlantı açığa çıkar. Örneğin düzlemde, (x, y) kartezyen koordinatları ile (r, θ) kutupsal koordinatları aynı orjinde ve kutupsal eksen, pozitif x ekseni olsun. Bu durumda kutupsal koordinatların kartezyen koordinatlarına dönüşümü x = r cosθ ve y = r sinθ'dir.

Hz Muhammed Son Peygamber Dir

Yayınlanma Anasayfa

Peygamberlerin en büyüğü ve sonuncusu, bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’dir. Onun tebliğ ettiği İslâm dini, son dindir. Allah tarafından getirdiği Kuranıkerim, bütün insanlığa seslenen Allah’ın son kitabıdır.

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in gelmesiyle peygamberlik kapısı kapanmıştır. O, yeryüzündeki bütün milletlerin peygamberidir. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmektedir:

“Ey Muhammed! De ki: Ey İnsanlar! Doğrusu ben Allah’ın hepiniz için gönderdiği Peygamberiyim.”
Her Peygember kendinden sonraki peygamberi müjdelemiştir

Bu konuda Kur'an'da, Yüce Allah şöyle buyurur:

"Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler." (61/Saff suresi 6. ayet)

Kur’an, Peygamberimiz hakkında ise şöyle buyurur:

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin (nebilerin) sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. (33/Ahzab suresi 40. ayet) Kur'an'da, peygamberimizden sonra gelecek bir peygamberden söz edilmeyişi, aksine onun son peygamber olduğunun açıkça söylenmesi, ondan snra peygamber gelmeyeceğinin kanıtıdır.
Yeni Bir Peygambere Gerek Var mı?

Allah, peygamberleri toplumlar Allah’tan iyice uzaklaşıp günah ve zulüm çok yaygınlaştığında ve insanların ellerinde onlara doğru yolu gösterecek ilahi bir kitap olmadığında göndermiştir.

Hiçbir peygamber, nedensiz ve ihtiyaç olmadığı halde gönderilmemiştir. Hz. Muhammed’in (s) mesajı bütün dünyaya ve toplumlara ulaştığından yeni bir peygambere ihtiyaç yoktur. Peygamberler, Allah’ın gönderdiği ilahi mesajların değiştirildiğinde veya yok olduğunda gönderilmişlerdir. Peygamberimize gönderilen mesajın Allah tarafından korunduğu açıktır. Yani ne unutulmuş ne de değiştirilmiştir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur:

"Kur an'ı biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız." (15/Hicr suresi 9. ayet)

Bütün insanlığa gönderilen peygamberimiz, dünyayı aydınlatan güneş gibidir. Ona gönderilen kutsal kitap Kur’an, indirildiği günkü haliyle bütün dünyaya yayılmıştır. Hz

Ramazan Ayı Ve Önemi

Yayınlanma Anasayfa

Ramazan ayının önemi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ*


Dini Hayatımızda çok önemli bir yeri olan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, sevginin, saygının, sabrın ve kardeşliğin daha da güçlendiği, birlik ve beraberliğin bir kat daha pekiştiği, Ramazan ayı mübarek bir aydır. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkaran Yüce Kitabımız Kur’an’ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi bu ayda bulunmakta ve oruç ibadeti bu ayda eda edilmektedir.


Ramazan ayı fazilet bakımından nice güzelliklerin bahşedildiği mübarek bir zaman dilimidir. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delili olarak kendisinde Kur’an indirilen aydır…”

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Ramazan ayı ile ilgili olarak: “Bir kimse, inanarak ve sevabını yalnızca Allah’tan bekleyerek, Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuştur.

Yine bir başka Hadis-i Şeriflerinde ise: “Ramazan öyle bir aydır ki, Allah gündüzleri oruç tutmayı farz ve gece ibadet etmeyi de nafile kılmıştır. Ramazan, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Ramazan ihsan ve yardımlaşma ayıdır. Mü’minin rızkı bu ayda artar, bereketlenir… Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden azad oluştur.” buyurmaktadır.


Oruç ayı olan Ramazan ayı, birçok hikmeti ihtiva eder. Bu açıdan bakıldığında pek çok ferdi ve sosyal faydaları vardır. Oruç tutarak belirli bir zaman yeme içme ve cinsel arzularına karşı koyan kişi, sebat, kanaat, metanet ve sabır gibi ahlaki güzelliklere sahip olur; aç kalarak nimetlerin kıymetini bilir ve bu vesile ile yoksulların halini düşünüp onlara merhamet ve şefkat hisleriyle yaklaşmasına sebep olur.

Ramazan, oruçla beraber nefislerin terbiye edildiği, zekât, sadaka ve iftarlarla yoksulların doyurulup gözetildiği, Kur’an okuma, mukabele takip etme, teravih kılma, zikir, dua ve niyazlarla sevap ve mükâfatın arttığı; af ve mağfiretin çokça ihsan edildiği bir feyz, rahmet ve bereket ayıdır.


Ramazan ayında tutulan oruçlarla ve yapılan ibadetlerle Müslüman, Allah’a karşı tam bir teslimiyet içinde, iyi bir kul, örnek bir insan olma fırsatını elde eder. Yaptığı samimi tövbe ile tüm kötülüklerden, günahlardan ve hatalı davranışlardan temizlenip, güzellikler ve iyiliklerle dolu yepyeni bir hayat hazırlar kendisine. Huzur dolu bir yaşama kavuşur. Bütün bu güzellikleri bizlere veren Ramazan ayının kıymetini iyi bilelim. Ondan en iyi şekilde istifade ederek çok iyi değerlendirelim. Kur’an ayında Kur’an’a sımsıkı sarılalım. O’nu hayatımıza rehber edelim. Yüce Allah’tan bereket, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’ın; bizlere ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını dilerim.