4.Sınıf İngilizce Konu Anlatımı 7

Yayınlanma 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

4. SINIF İNGİLİZCE BODY PARTS KONU ANLATIMI

 

 

 

Body Parts (My Body) Vucudun Parçaları (Benim Vucudum) başlıklı ünitede, vucudumuzu oluşturan uzuvları tanıyacak, bunların cümle içinde kullanımını öğreneceğiz.

 

 

 

Önce ünitenin kelimelerini öğrenelim: Eye (göz), lip(s) (dudak(lar)), head (kafa, baş), ear (kulak), foot (ayak), feet (ayaklar), leg (bacak), knee(s) (diz(ler)), finger (el parmağı), toe (ayak parmağı), shoulder (omuz), nose (burun), hand (el), hair (saç(lar)), neck (boyun), mouth (ağız), arm (kol), tooth (diş), teeth (dişler), eyelash(es) (kirpik(ler)), fingernail (el tırnağı), tongue (dil), eyebrow (kaş), toenail (ayak tırnağı), face (yüz) ...

 

 

 

Vucudun parçalarını gösterirken this ve these ile kurulmuş cümlelerden yararlanırız.

 

This is my face.

 

(Bu benim yüzüm.)

 

This is my ear.

 

(Bu benim kulağım.)

 

This is my arm.

 

(Bu benim kolum.)

 

This is my neck.

 

(Bu benim boynum.)

 

 

 

These are my teeth.

 

(Bunlar benim dişlerim.)

 

These are your feet.

 

(Bunlar senin ayakların.)

 

These are his fingers.

 

(Bunlar onun el parmakları.)

 

These are my lips.

 

(Bunlar benim dudaklarım.)

 

These are knees.

 

(Bunlar dizler.)

 

 

 

What is this?, What are these? gibi sorularla vucudumuzun parçalarını göstererek, ne olduklarını öğreniyoruz.

 

 

 

What is this?

 

(Bu ne?)

 

This is my tongue.

 

(Bu benim dilim.)

 

What are these?

 

(Bunlar ne?)

 

These are my knees.

 

(Bunlar benim dizlerim.)

 

What is this?

 

(Bu ne?)

 

This is my leg.

 

(Bu benim kolum.)

 

 

 

What are these?

 

(Bunlar ne?)

 

These are my fingernails.

 

(Bunlar benim el tırnaklarım.)

 

Kişi(ler)nin sahip olduğu varlık(lar) veya nesne(ler) gösterilirken have got veya has got yapısından yararlanıldığını öğrenmiştik. Vucudumuzun parçalarından söz ederken de bu kalıp kullanılır.

 

 

 

I have got a tongue. (Benim bir dilim var.)

 

You have got two eyes.

 

(Senin iki gözün var.)

 

He has got a mouth. (Senin bir ağzın var.)

 

She has got ten fingers.

 

(Onun (ellerinde) on parmak var.)

 

Suna has got black hair.

 

(Suna’nın siyah saçları var.)

 

Filo has got a big nose.

 

(Filo’nun büyük bir burnu var.)

 

Rose has got curly hair.

 

(Rose’nin kıvırcık saçları var.)