1.Ünite Test 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir duygunun ifade edilmesi vardır?

A) Yolda arkadaşımı gördüm.

B) Eve geldiğimde yemek yedim.

C) Bugün çok mutluyum.

D) Karşımızdakinin fikirlerini dinlemeliyiz.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi okulda bulunan bireylerde görülmesi gereken özelliklerden değildir?

 

A) Sevgi

B) Saygı

C) Kurallara uyma

D) Sorumsuzluk

 

3. Farklılıklara ve düşüncelere saygı duymak ne anlama gelir?

 

A) Hoşgörü

B) Düşünce

C) Duygu

D) Sorumluluk

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kimlik belgesinde bulunmaz?

 

A) Adı

B) Soyadı

C) Doğum tarihi

D) Tuttuğu takım

 

5. Aşağıdakilerden hangisi aile bireyleri arasında yer almaz?

 

A) Anne

B) Baba

C) Kardeş

D) Komşu

 

6. İnsanların benzer ve farklı yönleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi insanların benzer yönlerinden birisidir?

 

A) Cinsiyet

B) Yetenekler

C) Barınma ihtiyacı

D) Zevkler

 

7. Harun'un hangi özelliği diğerlerinden farklıdır?

 

A) Sinirli olması

B) Dürüst olması

C) Uzun boylu olması

D) Bazen uyurken rüya görmesi

 

8. Derece yapmayı hedeflediği bir yarışmada dereceye giremeyen bir öğrenci hangi duyguyu yaşar?

 

A) Sevinç

B) Öfke

C) Hayal kırıklığı

D) Heyecan

 

9. Hayvanlardan, bitkilerden hoşlanan bir çocuğun aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlış olur?

 

A) Çiçekleri koruması

B) Kuşlara yem vermesi

C) Ağaç filizlerini koparması

D) Ağaç dikmesi

 

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdandır?

 

A) Yemek yemek

B) Su içmek

C) Sinemaya gitmek

D) Ayakkabı almak