1.Ünite Test 3

1. Nüfus cüzdanına bakarak hangi sonuca ulaşılamaz?

 

A) Yaş

B) Soyadı

C) Kan grubu

D) Okuduğu okul

 

2. Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?

 

A) Adınız

B) Doğum yeriniz

C) Anne- baba adı

D) Yetenekleriniz

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kimliğimizde bulunmaz?

 

A) Aile sıra no

B) TC kimlik no

C) Baba adı

D) Okul no

 

4. Duygularımız bizde neyin gelişmesine sebep olur?

 

A) Yeteneklerimizin gelişmesine

B) Boyumuzun gelişmesine

C) Düşüncelerimizin gelişmesine

D) Yaşantımızın gelişmesine

 

5. Hangisi okul kimliğinde yer almaz?

 

A) Aile sıra no

B) Sınıf

C) Şube

D) Okul adı

 

6. Yasin 4/B sınıfında okumaktadır. Derslerinde fazla başarılı olmamasına rağmen beden eğitimi dersinde güzel futbol oynamaktadır.

Bu tanım Yasin'in hangi özelliğini göstermektedir?

 

A) Yasin başarılı bir öğrencidir.

B) Yasin beden eğitimi dersini sevmemektedir.

C) Yasin'in futbola karşı bir yeteneği vardır.

D) Yasin derslerde yeteneğini gösterememektedir.

 

7. Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı nasıl davranmalıyız?

 

A) Farklı duygu ve düşüncelere izin vermeliyiz.

B) Farklı düşünceleri görmemezlikten gelmeliyiz.

C) Kendi düşüncelerimizin doğruluğunu kabul ettirmeye çalışmalıyız.

D) Farklı duygu ve düşünceye katılmasak da saygılı davranmalıyız

 

8. Nüfus cüzdanı bilgilerinde hangisi yoktur?

 

A) Ev adresimiz

B) Anne adımız

C) Cinsiyetimiz

D) Doğum yerimiz

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzüntü belirten bir anlam vardır?

 

A) Bugün çok yoruldum.

B) Keşke sinemaya gidebilseydim.

C) Yolda sevimli bir kedi gördüm.

D) Başarmak için çalışmalıyız.

 

10. Bireylerin kendine özgü özelliklerine ............... denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A) Farklılık

B) Benzerlik

C) Duygu

D) Birey