1.Ünite Test 5

Yayınlanma 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

1. Zeynep Hürriyet Mahallesi'ne yeni taşınan fakir bir ailenin kızıdır. Cansu Zeynep ile kısa sürede arkadaş olmuştur. Her zaman beraber oynamaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

 

A) Zeynep başarılı bir öğrencidir.

B) İlgi alanları aynıdır.

C) Cansu Zeynep'i kıskanmaktadır.

D) Cansu ile Zeynep akrabadır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi insanların ortak özelliklerinden değildir?

 

A) Beslenme ihtiyacı

B) Barınma ihtiyacı

C) Yetenekler

D) Ortak duygular

 

3. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki farklılıklara bir örnektir.?

 

A) Sevgi duygusu

B) Barınma ihtiyacı

C) Beslenme ihtiyacı

D) Yetenekleri

 

4. Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olan bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) Saygısız

B) Heyecanlı

C) Hoşgörülü

D) Çok dikkatli

 

5. Aşağıdakilerden hangisi insanların farklı yönlerini anlatan kavramlardan biri değildir?

 

A) Zevkler

B) Beslenme

C) Hobiler

D) Yetenekler

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir?

 

A) İleri görüşlülüğü

B) Açık sözlülüğü

C) Barışçı

D) Savaşmayı sever

 

7. I - Anne

II - Baba

III - Çocuklar

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri aileyi oluşturan bireylere aittir?

 

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I,II ve III

 

8. Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?

 

A) Evlenmemiş çocuklar

B) Komşular

C) Babaanne

D) Amca

 

9. Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden değildir?

 

A) Anne

B) Baba

C) Dayı

D) Çocuk

 

10. İyi bir yüzücü olmamız, hangi bireysel özelliğimizden kaynaklanır?

 

A) Zekamızdan

B) Duyarlılığımızdan

C) Yeteneğimizden

D) Uyruğumuzdan