1.Ünite Test 7

Yayınlanma 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

1. Kimlik belgesinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

 

A) Soyadı

B) Vatandaşlık numarası

C) Kardeş sayısı

D) Doğum yeri

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişilik özelliklerine yönelik bir bilgi verilmemiştir?

 

A) O dürüst ve sadık bir dosttur

B) Öfkesinden deliye döndü

C) Sarı saçları beline kadar uzamış

D) Cimriliği ile ün yapmıştı

 

3. Arkadaşımızın kişilik özelliklerini anlatırken aşağıdaki bilgilerin hangisine değinmemiz gerekmez?

 

A) Göz ve saç rengine

B) Dürüst ve canayakın olduğuna

C) Şefkatli ve sevecen olduğuna

D) Rekabet duygusunun güçlü olduğuna

 

4. Vatandaşlık numarası kimlere verilir?

 

A) 18 yaşını dolduranlara

B) İlköğretim çağına gelen herkese

C) Bütün Türk vatandaşlarına

D) 1995 yılından sonra doğan herkese

 

5. Toplumsal kabul görmüş davranışlara sahip birey olmak için izlenecek yollardan hangisi yanlıştır?

 

A) İyi insanları örnek almak

B) Eğitimli olmak

C) Başkalarına karşı nazik ve saygılı olmak

D) İyi şarkı söylemek

 

6. Çağdaş bir insan olmak için aşağıdaki hangi davranışı yapmayız?

 

A) Çok kitap okumak

B) Teknolojik ve toplumsal gelişmelerden etkilenmemek

C) Hayat boyu öğrenmeyi sürdürmek

D) Teknolojik yeniliklere ayak uydurmak

 

7. Engelli bireylere nasıl davranılması yanlıştır?

 

A) Sosyal faaliyetlerde bulunmaları gerekmediğinden ev ortamında çıkmamalılar

B) Engellerine uygun eğitim almalılar

C) Yaşam alanları engelliler de dikkate alınarak düzenlenmeli

D) Ulaşım olanakları kolaylaştırılmalı

 

8. Engellilerin eğitiminin önemini hangi tümce açıklamaz?

 

A) Engellerini aşmaları kolaylaşır

B) Sosyal yaşamda yer edinirler

C) Ekonomik alanda katkıda bulunurlar

D) Engelli sayısı azalır

 

9. İlk tanışmada hangi özelliklerimizden söz etmemiz gerekmez?

 

A) Adımız, soyadımız

B) Sınıfımız ve şubemiz

C) Okulumuzun adı

D) Kişilik özelliklerimiz

 

10. Farklı düşüncelere saygı duymak zorundayız, aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi desteklemez?

 

A) Aklımıza gelmeyen bir düşünce ufkumuzu genişletebilir

B) Kendi düşüncemiz her zaman daha doğrudur

C) Olaylara çok yönlü bakmamızı sağlar

D) Farklı düşünceler beyin fırtınası yaratır