1.Ünite Test 8

Yayınlanma 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişilik özelliklerinden değildir?

 

A) İleri görüşlü

B) İyi bir lider

C) Mavi gözlü, sarı saçlı

D) Planlı ve programlı olması

 

2. Davranışlarımız hangi etkenin bir sonucu değildir?

 

A) Çevresel etkenler

B) Kalıtsal özellikler

C) Eğitim-öğretim

D) Ekonomik koşullar

 

3. Arkadaşınız hastalandığında aşağıdakilerden hangisini yapmamalısınız?

 

A) Ziyaret etmeliyiz

B) Geçmiş olsun demeliyiz

C) Onu aramamalıyız

D) Onu oyalayacak ve hoşuna gidecek hediyeler almalıyız

 

4. “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” atasözü kişilik oluşumu faktörlerinden hangisine vurgu yapmaktadır?

 

A) Kalıtsal faktörler

B) Sosyal çevre

C) Eğitim-öğretim

D) Ekonomik faktörler

 

5. Varlığımıza resmiyet kazandıran belge hangisidir?

 

A) Öğrenci belgesi

B) Nüfus cüzdanı

C) Okul karnesi

D) İkametgah belgesi

 

6. Hangisi grup çalışmalarının kişiliğimiz üzerine etkisini ifade etmez?

 

A) Az çaba harcamamızı sağlar

B) Paylaşımı, işbölümünü öğretir

C) Hoşgörülü olmamızı sağlar

D) Başkalarına saygı duymamızı sağlar

 

7. Bireyin kendini tanıması önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu önemi yansıtmaz?

 

A) Başka insanları daha iyi tanımak ve anlamak

B) Çevre koşullarından etkilenmemek

C) Başka insanlarla farklılıklarını anlamak

D) Bilgi, beceri, yetenekleri çerçevesinde eğitim görmek

 

8. Bireysel farklılıklarımız için söylenebilecek hangi düşünce yanlıştır?

 

A) Farklı düşüncelere saygı duymalıyız

B) Benimle aynı düşünmeyenler beni kızdırır

C) Farklılıklarımız yaşamı daha renkli hale getirir

D) Farklılıklarımız bizi özel hissettirir

 

9. Herkesin fiziksel özellikleri birbirine benzese aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamazdı?

 

A) Birbirimizi tanımamız güç olurdu

B) Bütün insanlar birbirine benzerdi

C) Kendimizi özel hissetmemiz zor olurdu

D) İnsanlar birbirine daha iyi davranırdı