4. Sınıf Türkçe Dersi Sağlık ve Çevre Konu Testi - 1

Yayınlanma 4. Sınıf Türkçe

SAĞLIK VE ÇEVRE KONU TESTİ - 1

 

1. ''üzüntü ve keder'' arasındaki ilişki ''tasa'' ile hangisi arasında vardır?

 

A) telaş

B) kaygı

C) neşe

D) sevinç

 

2. 'Göz'' sözcüğü hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

 

A) Uyumaktan Elif'in gözleri şişti.

B) Eldiveni masanın gözüne koy.

C) Doktor olan babam göz ameliyatı yapacak.

D) Arkadaşımın gözleri boncuk maviydi.

 

3. 'kopmak'' sözcüğü hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

 

A) Yukarıdaki daireden bir gürültü koptu.

B) Bavulu taşırken Emine'nin kolları koptu.

C) Aslı bizim gruptan koptu.

D) İpek binerken salıncağın ipi koptu.

 

4. 'Annem ameliyata girerken kendimi çok kötü hissettim.''cümlesinde anlatılmak istenen nedir?

 

A) düşünce

B) duygu

C) sorgulama

D) hayal

 

5. Aktif bir öğrenci.....sözünden sonra aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olmaz?

 

A) fakat sağlığı bozuk.

B) fakat saygısız.

C) fakat faal değil.

D) fakat okula düzenli gelmiyor.

 

6. Hangisinde sevinç kelimesinin eş anlamlısı vardır?

 

A) üzüntü

B) neşe

C) ağlamak

D) gülmek

 

7. ''Cevap verecek mi vermeyecek mi anlayamadım'' cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

 

A) nokta

B) ünlem

C) soru işareti

D) iki nokta

 

8. -den,-dan eki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sebep bildirmektedir?

 

A) Ali'den gömleği al.

B) Su içmekten karnı şişti.

C) Evden ayrıldın mı?

D) Yemekten geliyorum.

 

9. ''otomobile''sözcüğü hangi durum eki almıştır?

 

A) .-den

B) .-de

C) .-i

D) .-e

 

10. Hangisi hal eki almıştır?

 

A) suda

B) yuva

C) boğa

D) cuma