Yazım Kuralları 3

1. Hangi '-ki' bağlaç olduğu halde bitişik yazılmıştır?

 

A) Yarınki sınavı düşünüyorum.

B) Benimki daha güzeldir.

C) Mademki seni aramadı, boşver.

D) Evindeki kitaplığı bir görsen.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'ki'nin yazılımında hata vardır?

 

A) Ne var ki herşeyi dert ediyordu.

B) San ki bunları ben yaptım.

C) Ne yazık ki dediklerini yapamadı.

D) Göreceksiniz ki bunu başaracağım

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'ki' yanlış yazılmıştır?

 

 

A) Diyorlarki:'Buraya gelen bir daha gidemezmiş.'

B) Ondaki çalışma hırsına gıpta ediyorum.

C) En iyisi bendeki parayı kullanmak.

D) Havadaki sıkıntı bizlere de geçti.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'de'nin yazımında hata vardır?

 

A) Sinemaya ya da yemeğe gideriz.

B) Bu durum senin için de geçerli.

C) Farklı fikirlerin de mantığını kabul etmeliyiz..

D) Hayat da sevilecek çok şey var.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken 'de' ayrı yazılmıştır?

 

A) İşi yapsa da kıymeti kalmadı.

B) Onun da bizimle geleceğini sanmıştım.

C) Oyun da gerilim ıyı ayarlanmıştı.

D) Herşeye rağmen bir de üste çıkmazmı.

 

6. Hangi cümlede hem ad durum eki 'de', hem de bağlaç olan 'de' vardır?

 

A) İzmir'de ve İzmit'te rafineri var.

B) Bahçede altın da bulunmuş.

C) Ben de sen de pekala suçluyuz.

D) Kalemim Ali'de, defterim okulda kaldı.

 

7. Hangi sözcüğün yazımı yanlıştır?

 

A) Görmüyor

B) Anlıyacak

C) Bekliyor

D) Koşmayacak

 

8. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?

 

A) Gazetelerde fotoğrafını görünce şaşırdı.

 

B) Kolundaki güzel saate baktı.

C) Bu kitabı bende okumuştum.

D) Masada sekiz on tabak var.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'de'nin yazımı doğrudur?

 

A) Yemek de börek mi var

B) Sen gelde bizim evimizi gör

C) İzmir'de büyük şehirlerimizdendir.

D) Okulda bu konuyu da öğrendik.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 

A) Bizimki sakin bir çocuktur.

B) Kolundaki kırık iyileşti mi

C) Dün gece ki yemeğe neden gelmedin.

D) Onu görmedim ki konuşayım..