Kur'an'ı Kerim'in Açıklayıcılığı Ve Yol Göstericiliği

Yayınlanma 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

Kur'an'ı Kerim'in  Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği

 

 

Kur’anıkerim’in temel eğitici niteliklerinden birisi de açıklama ve aydınlatmadır. Kur’an’ın adlarından biri olan “beyan”; açıklama, açık söyleme, anlatma, bildirme demektir. Bu bağlamda Kur’an, kendini “mübîn”; apaçık, açıklayan bir kitap (12/Yusuf suresi, 1), “aydınlatan bir ışık” olarak nitelendirmektedir:
 
“Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir delil geldi ve size aydınlatıcı bir ışık gönderdik.” (4/Nisâ suresi, 174)
 
“Bu Kur’an, bütün insanlara bir açıklama, Allah’a saygılı olanlara bir yol gösterme ve bir öğüttür.” (3/Âl-i İmrân suresi, 138)
 
Kur’anıkerim, açıklayıp aydınlatırken, insanın aklına ve gönlüne birlikte hitap etmiştir. O, açıklamalarıyla insanı bilgilendirmeyi ve iç güvene ulaştırmayı amaçlamıştır.
 
Kur’an, örnekler vererek açıklamakta ve aydınlatmaktadır:
 
“Biz bu Kur’an’da, üzerinde düşünsünler diye insanlara her türlü örneği verdik.” (39/Zümer suresi, 27)
 
Allah, Kur’an’da, bütün peygamberleri insanlığın açıklayıcıları ve aydınlatıcıları olarak göstermekte ve peygamberimiz için de şöyle demektedir:
 
“Sana da insanlara gönderileni açıklaman için Kur’an’ı indirdik. Belki düşünürler.” (16/Nahl suresi, 44)
 
“Ey Peygamber! Biz seni....Allah’a çağıran, aydınlatan bir ışık olarak gönderdik.” (33/Ahzâb suresi, 46-47)

Kur’an, açıklamalarını tüm insanlık için yapmaktadır. Ancak her insan, kültür, eğitim ve yetişmişlik düzeyine göre ondan yararlanabilmektedir. Kur’an, kendisinin açıklamalarından gereği gibi yararlanabilecek kimselerden de söz etmektedir. İşte bunlardan birkaç örnek:
 • -Gerçekleri tam olarak bilmek isteyenler (2/Bakara suresi, 118).
 •
•-Aklını kullananlar, düşünüp anlamaya çalışanlar (3/Âl-i İmrân suresi, 118).
 •
•-Düşünüp aydınlanmak isteyenler (2/Bakara suresi, 219).
 •
•-Gerçeği kavrayabilenler (6/En’âm suresi, 98).
 •
•-Ders alabilenler (2/Bakara suresi, 221).
 •
•-Doğru yolu bulmak isteyenler (3/Âl-i İmrân suresi, 103).
 
Kur’anıkerim, insanın çevresini oluşturan tüm varlıklar ve olaylar hakkında doğru  değerlendirmeler yapabilmeleri için açıklamakta ve aydınlatmaktadır.