İslam Dininin Temel Kaynağı Kur'an'-ı Kerim

İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur'an-ı Kerim

 

 

Allah, Kur’anıkerim’den önce de ilâhî kitaplar göndermiştir. Kur’an-ı kerim, ilâhî kitapların sonuncusu, Hz. Muhammed de, kendisine kutsal kitap gönderilen son peygamberdir (33/Ahzâb suresi, 40).
 
Kur’an, son ilâhî kitap olarak kendinden önceki kutsal kitapların varlığını kabul eder. Onların Allah tarafından gönderildiğini doğrular.
 


“Allah, sana kendinden önceki kitapları doğrulayan kitabı, gerçek olarak indirdi. O, insanlara yol gösterici olarak daha önce de Tevrat ve İncil’i indirmişti....” (3/Âl-i İmrân suresi, 3-4)
 
Kutsal kitapların hepsi de aynı kaynaktan gelmiş ve insanlığın mutluluğunu sağlayan ilkeleri getirmişlerdir. Bu yönüyle Kur’an, kendinden önceki bütün vahiylerin  tamamlayıcısı olmuştur. Bunun için Kur’an’ın diğer vahiyler arasında özel bir yeri ve önemi vardır. Onun bu özelliği,  mesajının evrenselliğini gösterir.
 
“Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik...” (34/Sebe’ suresi, 28; ayrıca bakınız 21/Enbiyâ suresi, 107)
 
Kur’an, geldiği ilk günden beri yazılı olarak korunmuş ve ezberlenmiştir. Bu, onun günümüze kadar değişmeden gelmesini sağlamıştır. Bugün dünyanın her yerinde okunan Kur’an, birbirinin aynısıdır. Aralarında hiçbir fark yoktur. Bundan sonra da Kur’an metnini bozmak, değiştirmek veya bütünüyle ortadan kaldırmak olanaksızdır:
 


“Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik ve yine onu kesinlikle biz koruyacağız.” (15/Hicr suresi, 9)
 
Kur’anıkerim çağrısını, bütün insanlara yapmaktadır. Bazı ayetlerdeki: “Ey insanlar!” (2/Bakara suresi, 21), “Ey Âdem oğulları!” (7/A’râf suresi, 35), “Ey kullarım!,” (15/Hicr suresi, 49) şeklindeki hitaplar, çağrının tüm insanlara yapıldığını gösteren  açık örneklerdir.
 
Kur’an, mesajını belirli bir zaman, sosyal çevre ve koşullarla sınırlı görmemiştir. O, her çağın insanına hitap etmektedir. Çünkü o her çağda yorumlanabilecek özelliktedir.
 
Kur’an, insanın aklına hitap eder ve bütün insanları kendinden yararlanmaya çağırır.