Yardımlaşma İbadeti Olan Zekat

Yayınlanma 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

 Zekat hicretin ikinci yılında, 

Ramazan orucundan sonra farz kılındı, 

İslam'ın beş şartından birisidir. Kuran-ı Kerim'de zekatı emreden pek çok ayet vardır. Bunlardan birisi:

"İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya, onların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler." mealindeki

Bakara Suresi, 277. ayetidir. Bu ayette beraber zikredilen namaz ve zekat kelimeleri Kur'an-i Kerim'de aynı ifade ile birçok yerde daha tekrarlanmıştir. Bu ayetlerden bir kısmı sırasıyla: Bakara Suresi 177. ve 271., 

Enam Suresi 141., Tevbe Suresi 11. ve 60., 

Enbiya Suresi 73., Nur 37., 

Beyyine Suresi 5. ayetleridir.

 

Hz Peygamber (s.a.v)'in de bu konudaki hadislerinden birkaç örnek verelim:

 

"İslam, beş esas üzerine kurulmustur: Allah(c.c)'dan baska ilah olmadığına ve Muhammed (s.a.v)'in Allah'ın peygamberi olduğuna 

şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan 

 

 

orucunu tutmak ve 

hacca gitmektir." (Tirmizi İman-3; Buhari İman-1;Müslim İman-21)

 

"Mallarınızı zekat ile koruyunuz. Hastalıklarınızı sadaka ile iyileştiriniz, bela dalgalarını dua ve niyaz ile karşılayınız."