5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Ünite İnanç: İhlas Suresi ve Anlamı

5/1.5. İhlas Suresi ve Anlamı

İhlas suresi, Kur'an'ın 112 suresidir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Kur'an'daki en kısa surelerden biridir. 4. ayettir. Bu sure İslam dininin temeli olan "Allah'ın birliği(tevhit)" ilkesini en güzel, en özlü bir şekilde açıklar.

İhlas, samimi olmak, dine içten bağlanmak, dinin esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak, her türlü hurafe ve batıl inançlardan samimiyetle arınmaktır.

  İHLÂS SURESİ

 OKUNUŞU  ANLAMI

 Bismillâhirrahmânirrahîm 

 Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

 Kul hüvallâhü ehad   

 De ki: “Allah birdir.”

 Allâhüssamed 

 Herşey Allah’a muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.

 Lem yelid ve lem yûled 

 O, doğurmamış ve doğmamıştır;

 Ve lem yekün lehû küfüven ehad 

 Onun hiçbir dengi yoktur.

 

ŞİİR:

İHLÂS

 

Allah birdir, uludur, bir şeye muhtaç değil.

Mekânsızdır, eşsizdir, benzersizdir, bunu bil.

Evrenin sahibi o, doğurmadı, doğmadı.

İman dolu kalplerde yazılmış Allah adı.

 

Ahmet DEMİRAY

(Şiirleşen Dualar, s. 23)