5. Sınıf Örnek Yazılı Soruları

Yayınlanma 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

1. İnsanlar akıllı varlıklardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

        A) Aklımız, öğrenmemizi sağlar

        B) Akıl, farklı şeyleri ayırt etmeyi sağlar

        C) Hayvanlar da akıllarıyla hareket ederler.

        D) Akıl sayesinde olaylardan sonuç çıkarabiliriz

 

2.  Biliyoruz k,i her resim bir ressam tarafından yapılmıştır. Üzerinde oturduğumuz sıranın, evimizin, okulumuzun da bir ustası bir yapanı vardır.

Bu kadar basit şeyler bile kendiliğin¬den oluşamıyorsa bütün evren nasıl oluşmuştur?

         a)Kendi kendine              b)Tesadüfen oluşmuştur

         c)Allah yaratmıştır          d)Rastgele oluşmuştur

 

3.Allah’ın varlığı ve birliği, eşi, benzeri ve ortağı olmadığından bahseden sure hangisidir? 

       A)Bakara suresiB) Yasin suresi

       C) İhlâs suresiD) Fatiha suresi

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      A) Evrendeki varlıklar rastlantı sonucu oluşmuştur

      B) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. 

      C) Allah yaptığımız her şeyi bilir.

      D) Allah’ın her şeye gücü yeter

 

5.Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı ne olurdu? 

     A)Her şey yolunda giderdi.           

     B)Allahın işi kolaylaşırdı

        C)Düzen bozulurdu.                     

        D)İnsanlar daha kolay ibadet ederlerdi

 

6. "... Rabbim yerde ve gökte söylenmiş her sözü bilir. Allah her şeyi işiten ve her şeyin aslını bilendir." "Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür." 

Ayetlerde anlatılmak istenen nedir?

            a) Allah birbirimize yardım etmemizi is¬ter.

            b) Allah her şeyin asıl sahibidir.

            c) Allah her şeyi işitir, görür ve bilir.

            d) Allah kullarına karşı çok merhametli¬dir.

 

7.Aşağıda ibadetlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüce Allah emrettiği için ibadet yapılır.

B) Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ibadet yapılır.

C) Allah’ın bize verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmek için ibadet yapılır.

D) İnsanların görüp beğenmesi için ibadet yapılır.

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Namaz ibadetini yerine getirmek için taşımamız gereken şartlardan biri 

değildir?

      A) Akıllı olmak                  B) Erkek olmak

      C) Ergenlik çağına girmek        D) Müslüman olmak

 

9.       I.  Ramazan ayında tutulur.

          II. Yeme-içme ve bir takım bedensel isteklerden 

               uzak durmaktır.

         III. Bu ibadeti yerine getirmek için sağlıklı olmak 

               gerekmektedir.

Yukarıda anlatılan ibadet İslam dinindeki başlıca ibadetlerden hangisidir?

     A)Namaz        B)Hac        C)Oruç   D)Zekat

 

10. Aşağıdakilerden hangisi hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir? 

A) Namaz        B) Hac           C) Dua      D) Oruç

 

11. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına ( Y) koyunuz. (10 puan)

(     )   Her şeyi yaratan Allah’tır

(     )   Allah, her zaman ve her yerde bizi görmektedir

(     )   Allah sonradan yaratılanlara benzemez.

(     )   İnsan her istediğini yapabilme ve gerçekleştirme gücüne sahiptir.

(     )   Hac ibadetinde Kabe ve çevresindeki kutsal yerler ziyaret edilir.

(     )   Zekat, zengin olanların yapabileceği bir ibadettir.

(     )   Evrendeki her şey düzenli ve uyumludur.

(     )   Allah her zaman ve her yerde bizi görmez.

(     )   Allah her şeyi işitir ve bilir

(     )   Allah’ın çocukları vardır.