5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı

Yayınlanma 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

 

DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI

1.Camilerin bahçesinde abdest alınan yere ne denir?

A) Minare   B) Şerefe  C) Şadırvan  D) Mahfil

2. Camilerde müezzinin kamet getirdiği genellikle caminin geri tarafında bulunan bölmeye ne ad verilir?

A) Rahle      B) Minber  C) Kürsü      D) Mahfil

3. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal alanlardan olan camilerde yapılması uygun olmayan bir davranıştır?

A) Yüksek sesle konuşmak

B) Camilerin çevresini temiz tutmak

C) Camiye temiz giysili olarak gelmek

D) Camilerin içini temiz tutmak

4. Aşağıdakilerden hangisi sevap kazandırmaz?

A) camiye giderken attığımız her adım

B)camide namaz kılanlara selam vermek

C)abdest alıp camiye girip oturarak namaz vaktini beklemek

D) ezanı dinlemek ve sözlerini tekrar etmek

5.Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve onun çevresindeki  yerleri ziyaret ederek yapılan ibadet  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadak      B) Hac      C) Zekat       D) Fitre

6. Aklımızdan geçirdiklerimizi bilen, her yaptığımızı gören ve her söylediğimizi duyan Yüce Allah kuşkusuz bizimle beraberdir. Bu inanç bizi ahlaklı olmaya zorlar. Sürekli iyilik yapmamızı sağlar.

Verilen bu bilgilerden aşağıdaki hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Allah bizimle beraberdir.                     

B) Allah herşeyi görür.

C) Allah’ın sürekli bizi gördüğünü bilen insan davranışlarına dikkat eder.

D)Aklımızdan geçenleri kimse bilemez.

7.Camilerde imamların namaz kıldırdıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mihrap   B) Kürsü   C) Minare D) Minber

 

 

 

8. Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve göğün düzeni kesinlikle bozulup gitmişti…” (Enbiya suresi, 22. ayet)

Yukarıdaki ayette verilen esas düşünce nedir?

A) Evrendeki hiçbir şeyin kendiliğinden var olmadığı

B) Allah’ın dualarımızı işittiği

C) Allah’tan başka tanrı olmadığı

D) Allah’ın her şeyi bildiği

9. Günde beş defa kılınarak yapılan ibadete ne ad verilir?

A)namaz kılmak             B)oruç tutmak       

C)dua etmek                  D)kurban kesmek

10.Aşağıdakilerden hangisi namaz kılacak kişide aranan özelliklerden bir değildir?

A)Müslüman olmak       

B) Akıllı olmak     

C) Ergenlik çağına gelmiş olmak               

D) Zengin olmak

11.Tan yerinin ağarmasından akşam güneş batıncaya kadar, bir şey yemeden, içmeden yapılan ibadete ne ad verilir?               

A) Namaz    B) Oruç        C) Hac           D) Zekat 

12.Zengin Müslümanların yılda bir kez mallarının kırkta birini ihtiyaç sahiplerine vermesine ne ad verilir?

A)Hac          B)Sadaka      C)Zekat        D)Yardım

13. Günlük namazların sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sabah – öğle – yatsı – ikindi - akşam

B) Cuma  – öğle – ikindi – akşam - yatsı

C) Sabah – öğle – ikindi – akşam – yatsı

D) Vitir – sabah – öğle – ikindi – yatsı

14.Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın özelliklerinden biri değildir?

A) Allah her şeyi görür   

B) Allah her şeyi işitir

C) Allah her şeyi bilir

D) Allah her şeye muhtaçtır

 

 

 

15.Başarmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Önce çalışırım, sonra Allah’a güvenirim ve başarırım

B)aşarmak çalışmayla olmaz      

C) Hiç çalışmadan başarırım       

D) Hiç çalışmadan Allah’a güvenirim      

16.Allah’ın yaptığımız her şeyi görmesi davranışlarımızı nasıl etkiler?

A) Yalnız olduğumuz zaman dilediğimizi yaparız.

B) Allah’ın gördüğünü düşünerek davranışlarımıza dikkat ederiz.

C) Arkadaşlarımızın arkasından rahatlıkla konuşabiliriz.         

D) Bize emanet edilen çantanın içine bakabiliriz.

17.Duanın sonunda söylenen “amin” sözcüğü ne anlama gelir?

A) Yarabbi çok şükür       

B)Allah’ım  beni affet      

C) Elhamdülillah      

D) Allah’ım duamı kabul et

18.Aşağıdakilerden hangisi belli zamanlarda yerine getirilen başlıca ibadetlerden değildir?

A) Dua        B) Oruç      C)Hac          D)Namaz

19.Aşağıdakilerden hangisi salih amel(güzel iş)değildir?

A)Yoksullara yardım etmek  

B)Büyüklere saygılı olmak          

C)Kötü söz söylemek        

D)Çevreyi temiz tutmak

20.Yüce Allah’ın her şeyi yaratırken yalnızca “Ol!” demesi O’nun hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A) Her şeyi gördüğünü

B) Eşi ve benzeri olmadığını

C) Her şeye gücünün yettiğini

D) Her şeyi işittiğini

 

 

21.Ramazan ayında yatsı namazından sonra çoğunlukla yirmi rekât olarak kılınan namaz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vitir namazı                      B) Nafile namazı   

C) Teravih namazı                D) Seferî namazı

22.Peygamberimizin yaptığı , bizimde yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne denir?

A)Vacip                                B)Sünnet

C)Farz                                  C)Ayet

23.Yiyiniz,içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez” ayetinde ne anlatılıyor ?

A)Tutumlu olmak

B)Kul hakkı yememek  

C)Allah’a şirk koşmamak             

D)Haram yememek

24.“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun sözüyle Peygamberimiz neyi vurgulamıştır ?

A)Akraba ziyare                  B)İsraftan kaçınmak C)Aile sevgisi                      D) Cömert olmayı

25.Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamberin, ailesi içindeki örnek davranışlardan biri değildir? 

A) Hz. Muhammed aile bireylerini severdi.        

B) Hz. Muhammed, aile içinde kararları tek başına alırdı.

C) Hz. Muhammed, aile bireyleri arasında ayrım yapmazdı.  

D) Hz. Muhammed, aile bireylerinin görüşlerine değer verirdi

 

 

1C  2D  3A  4B  5B  6D  7A  8C  9A  10D  11B  12C  13C  14D  15A  16B  17D  18A  19C  20B  21C  22B  23A  24D  25B