4-5-6-7-8. Sınıf Din Kültürü Proje Ödevi Konuları

4-5-6-7-8. Sınıf Din Kültürü Proje Ödevi Konuları

4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ)

 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili ayet ve hadis meallerinden örnekler veriniz.

 2- Çevremizde bulunan dini sembolleri resimleyerek pano halinde hazırlayınız.

 3- İslam’ın temizliğe verdiği önemi açıklayarak günlük hayatımızda dikkat etmemiz gereken temizlik kurallarını araştırınız

 4- Peygamberimizin çocukluk ve gençlik hayatını araştırınız

 5- Peygamberimizin peygamberlik sonrası hayatını araştırınız

 6- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

 7- Peygamberimizin aile şemasını pano halinde hazırlayınız

 8- Dinimize göre anne baba ve çocukların birbirlerine karşı görevlerini açıklayınız

 9-  Kur’an-ı Kerim in iç düzeni ve ilgili kavramları açıklayınız

10-) Dinimize göre inanç ve davranış ilişkisini açıklayınız.

          5.SINIFLAR  ( PROJE ÖDEVLERİ)

1- Allah’ın sıfatlarının anlamlarını şema halinde hazırlayınız

2- Caminin bölümlerini resimleyerek pano halinde hazırlayınız

3- Kur’an dan ve Hz Muhammed’in sözlerinden dua örneklerini araştırarak yazınız.

4- Kur’an da adı geçen peygamber kıssalarından 1 tanesini araştırarak yazınız

5- Kandil geceleri hangileridir? ne zaman kutlanır ,dinimizdeki yer ve önemlerini açıklayınız 

6- Dinimize göre şehitlik ve gaziliği açıklayınız

7- Sabır ne demektir? Sabır konusunda Kur’an’ın ve peygamberimizin öğütlerinden örnekler vererek  açıklayınız.

 8-Ailedeki fertlerin birbirine karşı görevleri nelerdir?                          

           6. SINIF KONULARI( PROJE ÖDEVLERİ)

1. Sürekli namaz kılan bir büyüğümüzle namazın bireye ve topluma sağladığı faydalar hakkında söyleşi yapalım.

2. Camideki din görevlilerinden olan müezzinin neler yaptığını gözlemleyerek yazalım.

3. Evimize en yakın caminin cemaatini gözlemleyerek, cami ve cemaatin birey ve topluma sağladığı faydalar hakkında söyleşi yapalım.

4. Ramazan ayında kılınan teravih namazında neler yapılığını gözlemleyerek kişiye  ve topluma kazandırdığı güzel davranışları tespit ediniz?

5. İslam’ın şartlarından olan zekat ibadetini yerine getiren bir büyüğümüzle zekatın kişiye kazandırdığı davranışlar ve topluma sağladığı faydalar hakkında söyleşi yapınız?

6. Çevremizde bulunan yardımlaşma kurumlarını ziyaret ederek yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi toplayınız?

7. Mahallemizde yaşayan yardıma muhtaç komşularımıza nasıl yardın yapılabilir planlayınız?

8. Tespit ettiğiniz bir fakirle önce sohbet ederek ihtiyaçlarını öğrenelim, sonrada ona yardım elini uzatacak zengin gönüllüler bulalım. Yaptığımız bu faaliyet sonucunda kendimizde ortaya çıkan duygu ve düşünceleri yazalım.

9. Namazda yaptığımız hareketleri resimleyerek adabına uygun nasıl namaz kılındığını araştırarak anlatınız?

10. Cuma namazında neler yapıldığını gözlemleyerek, cuma namazının fazileti hakkında bilgi toplayınız?

11. Bayram namazında neler yapıldığını gözlemleyerek, dini bayramların kişiye topluma kazandırdıkları davranışlar hakkında bilgi toplayınız?

12. Cenaze namazına katılarak, cenaze için yapılanları ve yaşadığınız duygu ve düşünceleri yazınız?

13. Beş vakit namazın kılınışını hiç namaz kılmamış birine nasıl öğretebiliriz planlayarak bir namaz kılınış tablosu çiziniz?

14. İlçemizde bulunan bir gazimizle vatan ve millet kavramları üzerine söyleşi yapınız?

15. Askerlik görevini yerine getiren bir ağabeyimizle askerliğin niçin vatan borcu olduğu hakkında söyleşi yaparak kendisini etkileyen bir olayı anlatmasını isteyelim.

16. Sakınmamız gereken davranışlardan; yalan söylemek ve hile yapmayı dramatize ederek anlatınız?

17. İçkinin insan sağlığına verdiği zararlar hakkında bilgi toplayarak okulumuzda bir duvar gazetesi hazırlayınız? 

18 Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar hakkında bilgi toplayarak okulumuzda bir duvar gazetesi hazırlayınız? 

19. Kumarın zararları hakkında bilgi toplayarak, yaşanmış bir olayı dramatize ederek anlatınız?

20. Kötü olarak nitelendirdiğimiz davranışları araştırarak, bunların düzeltilebilmesi için neler yapılabileceğini yazınız?

21. İslam kardeşliği hakkında bilgi toplayarak, bu konuyla ilgili hadisleri derleyiniz?

22. İslam’ın sevgi ve barış dini olduğunu tarihimizde yaşanmış olan olaylardan örnekler vererek anlatınız?

23. Kuran’ı Kerimden inanan insanın yapması gereken davranışları derleyiniz?

24. İlçemizde yapılan Kutlu Doğum Etkinlikleri hakkında ilçe Müftülüğünden bilgi alarak daha faydalı bir kutlamanın nasıl yapılacağını planlayınız?

25. Cami cemaatinin Cuma haricinde az olmasının sebeplerini araştırarak diğer vakitlerde cemaatin çoğaltılabilmesi için neler yapılabilir? İlçe Müftülüğünden yardım alarak araştırınız?

7. SINIF KONULARI( PROJE ÖDEVLERİ)

1. Çevremizde yaşayan insanları gözlemleyerek güzel ahlak olarak yaptıkları davranışları derleyip çirkin olanların otadan kaldırılması için neler yapılabilir tespit ediniz?

2. Kötülük ve iyiliğin mücadelesini fabl olarak anlatınız?

3. Üzerime düşen görevleri yaparım, sözümde dururum ve doğruluktan ayrılmam konularını dramatize ederek anlatınız?

4. Kıskançlık, yalan ve iftiranın kişiye ve topluma verdiği zararları araştırınız?

5. Öfkelenen bir insanın kendisine ve çevresine verdiği ve verebileceği zararları tespit ediniz?

6. Çevremizde yaşayan insanların ve kendimizin uymakta olduğu görgü kurallarını tespit ediniz?

7. Savurganlığın zararlarını dramatize ederek anlatınız?

8. Hac ibadetini yerine getiren bir büyüğümüzle kutsal topraklarda yaşadıkları hakkında bilgi alarak , çağımızın sunduğu her türlü  teknolojik imkanları kullanarak  nasıl hac ibadeti yapabiliriz? ( Hayal gücünüzü zorlayınız)

9. Kurban bayramında yapılanları gözlemleyerek, kurban ibadetimizin yerine getirilmesindeki aksaklıkları tespit ederek

çözüm yolları üretiniz? ( Bayramdan önce ilçe belediyesi ziyaret edilip neler yapacaklarını öğreniniz)

10. Dinimizce yeri olmayıp da ilçemizde yapılmakta olan batıl inanışları derleyiniz?

11. İnsanların ölümsüzlük duygularını tatmin etmek için yaptıkları çalışmaları araştırarak, yapılan bu çalışmaların hangi amaçlar için kullanıldıklarını tespit ederek, kendinizin neler yapacağını hayalinizde planlayarak anlatınız?

12.  İlçemizdeki sağlık ocağına gidip çocuk sağlığını korumak için yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi toplayınız?

13. Çocukları ailelerine karşı sorumlulukları nelerdir? Sizce aileler çocukları ile ilgileniyorlar mı? Siz baba veya anne olsaydınız çocuklarınıza nasıl davranırdınız?

14. Hicret ve hicri yılbaşı hakkında anket sorusu hazırlayarak  50 kişide uygulayıp sonuçlarını değerlendiriniz?

15. Hac İle İlgili Mekanlar Umre Sırasında Ziyaret Edilen Yerlerin Fotoğraflarından koleksiyon oluşturunuz.

16. Cinlerle ilgili çevremizde yaygın olan batıl inançları araştırılıp bilgi toplanması.

17. Günümüzde Yaşayan Büyük Dinlere Ait Bilgilerin Şablon Halinde Özellikleri İle Birlikte Gösterilmesi

18. Kuran-ı Kerimin içindeki konuları tespit ederek bire ayet meali ile örneklendiriniz

19. Hac ibadetinin maket çalışmasıyla sunumu.

20. Din güzel ahlaklı olmamıza nasıl katkı sağlar? Konunun araştırılması ve ilçe müftüsü ile röportaj yapılaması.

8. SINIF KONULARI( PROJE ÖDEVLERİ)

1. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını araştırıp, bir öğrencinin zamanını en iyi değerlendirebileceği bir ders çalışma planı hazırlayınız?

2. Toplumun “güvenilir insan” diye nitelendirdiği insanlarda bulunan davranışları gözlemleyerek, kendinizde bu davranışların olup olmadığını  ve toplumun güvenini kazanmak için neler yapılabileceğini tespit ediniz?

3. Hz. Mevlana’nın Konya’daki müzesini gezerek, sergilenen eserlerin bizde oluşturduğu duygusal zenginliği, ziyaret etme fırsatı bulamayanlara nasıl aktarmalıyız?

4. Günlük konuşmalarımızda kullandığımız dini motifler içeren kelime ve cümleleri derleyiniz?

5. Dini motifler içeren Türk halk bilmecelerinden derleyiniz?

6. Çevremizde bulunan dini motifler içeren yapıları fotoğraflayarak, tarihçesi hakkında bilgi toplayınız?

7. Hoşgörü kavramının toplumdaki yansımalarını tespit ediniz?

8. Bağnazlığın kişiye ve topluma verdiği zararları tespit ederek, ortadan kaldırılması için neler yapılmalıdır?

9. Zararlı alışkanlıkların kullanımın yaş ortalamasını sınırlandırmak veya önlemek için ilçemizde neler yapabiliriz?

10. Kısa Hadislerden Kırk Hadis Meali Derleyiniz?