4-5-6-7-8. Sınıf Din Kültürü Performans Ödevi Konuları

4-5-6-7-8. Sınıf Din Kültürü Performans Ödevi Konuları

4. SINIF  (PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI)

1. Bir gün içerisinde nerelerde besmele çekeriz? (Uykudan uyanıp tekrar yatıncaya kadar olan zaman dilimi içerisinde)

2. Çevremizde bulunan dini sembolleri resimleyerek pano halinde hazırlayınız.

3. Peygamberimizin aile şemasını pano halinde hazırlayınız

4. Kur’an-ı Kerim in iç düzeni ve ilgili kavramları pano halinde hazırlayınız

5. Çevremizin temiz olması için neler yapılabilir, araştırınız?

6.. Anne ve baba hakkı ile ilgili ayet ve hadisleri derleyelim.

7. Dini bayramlarımızdan Ramazan Bayramını gözlemleyerek neler yapıldığını ve neler yapılabileceğini araştırınız?

8. Milli bayramlarımızdan olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını gözlemleyerek neler hissettiklerinizi yazınız?

9. Milli bayramlarımızdan olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gözlemleyerek neler hissettiklerinizi yazınız?

10. Ailenizin kandil gecelerinde yaptıklarını gözlemleyerek yazınız?

11. Çevrenizde bulunan bir hastayı ziyaret ederek duygu ve düşüncelerinizi yazınız?

12. Günlük yaşantımızda kullandığımız istek ve dua niteliği taşıyan cümleleri toparlayınız.

13. Evimizde bulundurduğumuz dini sembollerden koleksiyon oluşturalım.

14. Çevremizde bulunan dini sembol niteliği taşıyan eserleri fotoğraflayarak koleksiyon hazırlayınız.

15. Ailenizin kandil gecelerinde yaptıklarını gözlemleyerek yazınız?

16. Günlük konuşmalarımızda kullandığımız teşekkür ifade eden sözleri derleyiniz.

17. Kutlu Doğum haftasında ilçemizde yapılanları gözlemleyerek başka neler yapılabilir araştırınız? 

18. Müfredat ünitelerinden herhangi birini grup çalışması olarak pano halinde hazırlayınız

5. SINIF  (PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI)

1. Yüce Allah’ın isimleri ile ilgili bir tablo oluşturunuz.

2. Günlük yaptığımız duaları derleyiniz?

3. Sevinçli ve üzüntülü anlarımızda yapılan duaları derleyelim.

4. Cami içinde ve dışında bulunan camiye ait bölümleri fotoğraflayarak albüm oluşturunuz?

5. Farz olarak yaptığımız ibadetlerimiz dışında çevremizde yapıldığını gördüğümüz diğer ibadetler hakkında bilgi toplayınız?

6. Çevremizde bulunan engelli büyüklerimizle söyleşi yaparak ilçemizde yaşadıkları sıkıntıları tespit edelim.

7. Günlük olarak yapılabilecek herhangi bir duayı kendi ifadelerinizle yazınız

8. Peygamberimizin aile soy ağacını şema halinde gösteriniz.

9. Çevremizde bulunan toplumsal mekânlar hakkında bilgi toplayarak hangi amaçla kullanıldıklarını araştırınız?

10.Peygamberimizin çocuklara davranışını örneklerle açıklayınız

11. Kur’an da geçen peygamber kıssalarından bir tanesini araştırarak yazınız.

12. Camilerin temizliği için neler yapılabilir?

13. Müfredat ünitelerinden herhangi birini grup çalışması olarak pano halinde hazırlayınız

6. SINIF (PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI)

1. Namaz kılan bir büyüğümüzle namazın bireye ve topluma sağladığı faydalar hakkında söyleşi yapalım.

2. Camideki din görevlilerinin neler yaptığını araştırarak yazalım.

3. Namazda yaptığımız hareketleri resimleyerek adabına uygun nasıl namaz kılındığını araştırarak anlatınız?

4. Dini ve Milli bayramlar topluma neler kazandırır? Bu bayramlarda neler hissettiğinizi yazınız.

5. Namazların kılınışının tablo halinde gösterilişi

6. Hz.Peygamber (SAV)’in kısaca hayatını yazınız

7. İlçemizde bulunan bir gazimizle vatan ve millet kavramları üzerine söyleşi yapınız?

8. İçkinin insan sağlığına verdiği zararlar hakkında bilgi toplayarak okulumuzda bir duvar gazetesi hazırlayınız?

9. Dinimize göre kötü davranışların insana ve topluma verdiği zararları yazınız

10. Cami cemaatinin Cuma haricinde az olmasının sebeplerini araştırarak diğer vakitlerde cemaatin çoğaltılabilmesi için neler yapılabilir? İl Müftülüğünden yardım alarak araştırınız?

Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar hakkında bilgi toplayarak okulumuzda bir duvar gazetesi hazırlayınız? 

11. Kumarın zararları hakkında bilgi toplayarak, yaşanmış bir olayı dramatize ederek anlatınız?

12. Kötü olarak nitelendirdiğimiz davranışları araştırarak, bunların düzeltilebilmesi için neler yapılabileceğini yazınız?

13. İslam kardeşliği hakkında bilgi toplayarak, bu konuyla ilgili hadisleri derleyiniz?

14. İslam’ın sevgi ve barış dini olduğunu tarihimizde yaşanmış olan olaylardan örnekler vererek anlatınız?

15. Kuran’ı Kerimden inanan insanın yapması gereken davranışları derleyiniz?

16. İlimizde yapılan Kutlu Doğum Etkinlikleri hakkında il Müftülüğünden bilgi alarak daha faydalı bir kutlamanın nasıl yapılacağını planlayınız?

7. SINIF (PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI)

1.Çevremizde yaşayan insanların hareketlerini gözlemleyerek güzel ahlak olarak yaptıkları davranışları yazıp kötü olanların düzeltilmesi için neler yapılabilir tespit ediniz?

2.Kötülük ve iyiliğin mücadelesini fabl olarak anlatınız?

3.Üzerime düşen görevleri yaparım, sözümde dururum ve doğruluktan ayrılmam konularını dramatize ederek anlatınız?

4.Kıskançlık, yalan ve iftiranın kişiye ve topluma verdiği zararları araştırarak yazınız.

5.Savurganlığın kişiye ve topluma olan zararlarını açıklayınız?

6.Dinimizce yeri olmayıp da  yapılmakta olan batıl inanışları araştırınız.

7.  Ramazan ayında çevrenizi gözlemleyerek diğer zamanlara göre ne gibi değişiklikler olduğunu yazınız.

8.  Meleklerin özellik ve görevlerini araştırınız

9. Ruh çağırma, falcılık sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini araştırarak yazınız

10. Ahirete imanın insanın sosyal davranışlarına etkisini araştırınız

11. Şeytanın kötülüğünden korunma konusunda Kur’an’ın öğütlerini araştırarak konu ile ilgili Kur’an ayetlerinin meallerini yazınız

12. Hz Muhammed’in güzel ahlak ile ilgili hadislerinden 20 tanesini yazınız

13. Çevremizde bulunan dini motifler içeren yapıları fotoğraflayarak, tarihçesi hakkında bilgi toplayınız      

8. SINIF (PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI)

1. Hac ibadetinin maket çalışmasıyla sunumu.

2. Toplumun “güvenilir insan” diye nitelendirdiği insanlarda bulunan davranışları gözlemleyerek, kendinizde bu davranışların olup olmadığını  ve toplumun güvenini kazanmak için neler yapılabileceğini tespit ediniz?

3. Zekat ve sadakanın kimler tarafından kimlere nelerden ve nasıl verileceği konusunu araştırarak yazınız

4. Zekat hac ve Kurban ibadeti ile ilgili kavramları araştırarak anlamlarını yazınız

5. Çevrenizde hacca giden bir insanla röpörtaj yaparak bu ibadeti nasıl yaptığını, onun duygu ve düşüncelerini yazınız

6.Kurban ibadetini gözlemleyerek bu ibadetin ne şekilde yerine getirildiğini yapılan yanlışlıklar varsa neler olduğunu, bu yanlışlıkları gidermek için hangi tedbirlerin alınabileceğini yazınız 

7. Bağnazlığın kişiye ve topluma verdiği zararları tespit ederek, ortadan kaldırılması için neler yapılmalıdır?

8. Zekat ibadetinin toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya olan katkısını araştırınız

9. Bir insanın güzel ahlaklı olabilmesi için dinimize göre hangi davranışlara sahip olması  

   gerekir?Açıklayınız?

10. Kısa Hadislerden Kırk Hadis Meali Derleyiniz.

 

        Bütün bunlara ek olarak; 09 Aralık 2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5005 sayılı “Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olup milli ve manevi değerler taşıyan eserleri okumaları temin ve tavsiye edilecek, öğrencilerin ders konularına paralel olarak farklı performans görevlerinin verilebileceği dikkate alınacaktır.

             Öğrencilerin yaptığı çalışmaların belirli aralıklarla takip ve kontrol edilmesine, Proje ve performans ödevlerinin, değerlendirilmesinde belirtilen değerlendirme ölçeği/dereceli puanlama anahtarının uygulanmasına karar verilmiştir:

Proje ve Performans Ödevi Takvimi : 

Proje Ödevi Verilme Zamanı      : EKİM - KASIM

Proje Ödevi Toplanma Zamanı  :NİSAN 

 

1. Yarıyıl Performans Ödevi   : EKİM   -            OCAK

2. Yarıyıl Performans Ödevi   : ŞUBAT      -   MAYIS 

            Performans ödevleri, aşağıdaki performans değerlendirme ölçeğine göre, projeler ise proje değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir