Kovelent Bağ Çeşitler

Kovalent Bağ Çeşitleri

 

İki atom arasında birer elektron ortak kullanılırsa buna tekli bağ denir. Bir çizgi (–) ile gösterilir. Eğer iki atom arasında ikişer elektron ortak kullanılırsa buna ikili kovalent bağ(==), üçer elektron kullanılırsa buna üçlü kovalent bağ denir.

Örneğin iki hidrojen ( 1H) atomu, tek elektronlarını ortaklaşa kullanarak tekli kovalent bağ yapar.  H — H           H2

Oksijen ( 8O) atomunun kararlı yapıya ulaşması için 2 elektronunu bir başka oksijen atomuyla ortaklaşa kullanması gerekir. Bunun gösterimi şöyledir.  O == O         O2

Azot ( 7N ) ise kararlı yapıya ulaşmak için 3 elektrona ihtiyaç duyar. İki azot arasında 3’er elektron ortaklaşa kullanılarak kovalent bağ oluşur.                        N             N           N

             POLAR KOVALENT BAĞ

HCl, H2O, NH3 gibi moleküller farklı cins atomlardan oluşmuş moleküllerde bulunur.