Yaşadığımız Çevre ve Canlıların Özellikleri

Yayınlanma 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

CANLILARIN BESLENME ŞEKİLLERİ

Canlılar, hayatını sürdürürken enerjiye ihtiyaç duyarlar. Avını yakalamak ya da düşmanından kaçmak enerji gerektirir. Canlılar ihtiyaç duydukları enerjiyi tükettikleri besinlerden karşılar. Ayrıca büyüme ve gelişme için de besin gereklidir.

Canlıların ihtiyaç duydukları besini karşılama yöntemleri birbirlerinden farklıdır. Bitkiler fotosentez yapar. Bu sebeple bitkiler besinlerini kendileri üretir. Hayvanların bir kısmı bitkilerle beslenir. Bitkilerle beslenen hayvanlar otçul olarak adlandırılır. Koyun, tavşan, antilop, geyik, deve, zürafa ve inek otçul hayvanlardır. Hayvanların bir kısmı etçildir. Etçil hayvanlar,diğer hayvanlarla beslenir. Çoğunlukla da otçulları tüketir. Aslan, kurt, tilki, çakal, sırtlan, kartal ve timsah etçil hayvanlardır. Bazı hayvanlar ise hem et hem de otla beslenir. Ayı, kaplumbağa, kurbağa ve balık hem et hem otta beslenen hayvanlardandır.

 

 

 

 

 

 

 

Bitkiler kendi besinini üretir Bitkilerin dışındaki canlılar ise besin ihtiyacını bir başka canlıdan karşılar. Bu durum, canlılar arasında bir beslenme ilişkisi ve zinciri getirir. Canlıların birbirini besin olarak kullanması sonucunda oluşan zincire besin zinciri adı verilir. Besin zincirindeki her canlı zincirin bir halkasını oluşturur. Besin zinciri iki temel canlı grubundan oluşur. Bunlar üreticiler olarak adlandırılan bitkiler ve tüketiciler olarak adlandırılan hayvanlardır.

Besin zincirinin ilk basamağında bitkiler bulunur. İkinci basamakta ise otla beslenen canlılar yer alır. Otla beslenen canlılardan sonra etle beslenen canlılar gelir. Besin zincirinde yer alan her canlının bir görevi vardır. Bu canlılardan birinin yok olması besin zincirinde bozulmaya yol açar. Bunun sonucu olarak da doğanın dengesi bozulur. Her canlının doğada bir görevi vardır. Karada ve denizlerde canlıların birbiriyle beslenmesi sonucu pek çok farklı besin zinciri meydana gelir. Besin zincirinde olan varlığın sayısındaki değişiklik diğer canlıları etkiler. İnsan ve Çevre Her canlı bir yaşam alanında yaşar ve ihtiyaçlarını bu ortamdan karşılar.

 

 

 

 

Canlıların yaşadığı alanlar canlı ve cansız faktörlerden oluşur.

 

 Canlı ve cansız varlıklardan oluşan bu ortama çevre adı verilir. Çevrede bulunan insanlar ve diğer canlılar yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürür ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulunurlar. Toprak, hava ve su çevreyi meydana getiren cansız etkenlerdir. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar ise çevreyi oluşturan canlı etkenlerdir. Çevrede canlılar arasında ve canlılarla cansızlar arasındaki ilişkinin devamı ortamda enerji bulunmasına bağlıdır. Bu enerjinin en önemli kaynağı ise güneştir.

Canlı ve cansız varlıklar birbirleriyle uyum içinde etkileşimde bulunur. Ancak insanlar yaptıkları faaliyetlerle canlı ve cansız varlıklar arasındaki etkileşimi bozar. İnsanlar yaşadıkları çevrede değişiklikler meydana getirir. Ormanları keserek kendilerine tarım alanları ya da yerleşim yerleri açar. Artan insan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak için şehirleri genişletirler. Bu olay diğer canlıların yaşadığı alanları etkiler. Bir zamanlar ormanlık olan alanlar, tamamen binalardan oluşan bir yer hâline gelebilir. Çevrenin cansız ve canlı bileşenleri insanların çevreyi kullanma şekline bağlı olarak İnsan faaliyetlerinden etkilenir. İyi kullanılmayan çevre kirlenir.