Suyun Canlılar İçin Önemli Olan İlginç Özellikleri

*Su, her yerde bulunabilen ve bütün canlılar için önemli olan bir maddedir. Oda sıcaklığında sıvı hâlde bulunur. Buz ise suyun katı hâlidir. 

*Bir sürahideki suya atılan buz, suyun üstünde yüzer. 

*+4°C sıcaklıktaki suyun birim hacim kütlesi 1 g/mL iken, buzun birim hacim kütlesi 0,9 g/mL'dir. 

*Buzun yoğunluğu sudan az olduğu için yüzer. 

*Genellikle maddelerin, sıcaklıkları arttıkça hacimleri genişler, ayrıca katı hâlleri, sıvı hâllerinden daha yoğundur. Suyun 

kendine has özellikleri vardır. 

*0 °C'taki su, yavaş yavaş ısıtılırsa 4°C'a kadar büzülür. Bu sıcaklıktan sonra genleşmeye başlar. 

*Su, +4°C sıcaklıkta en yoğundur. 

*0°C sıcaklıkta suyun yoğunluğu daha az olduğu için buzlanma suyun üst kısmından başlar. 

*Su donarken yoğunluğu azalır, buz su üstünde yüzer. 

*Buz tabakası suyun üstünde oluştuğu için alttaki suda canlılar yaşar. 

*Buz, su içinde yaşayan canlıları dış etkilerden korur. 

*Suyun bu özelliği, suda yaşayan canlılar için önemlidir. Buzlanma suyun altından başlasaydı sularda yaşayan canlılar 

donarak ölebilirdi.