Yoğunluk Niçin Önemli?

İnsanlar; yaşantılarını kolaylaştırmak için birçok eser yapmış, değişik araçlar icat etmişlerdir. Bir eser ya da araç 

yapılırken kullanım amacına uygun malzemenin seçilmesi çok önemlidir. 

 Bu nedenle: 

 • Yapılacak iş için hangi malzeme uygun? 

 • Seçilen malzeme ile yapılan eserin kullanım süresi ne kadar olur? 

 • Kullanılan malzemenin fiyatı uygun mu? 

 • Yapılan işte kullanılan malzeme ile istenilen verim alınabilir mi? gibi soruların cevapları yanında seçilen malzemenin 

yoğunluğu da çok önemlidir. 

 Tek katlı binalar ahşap, tuğla, kerpiç gibi malzemeler kullanılarak yapılabilir. Çok katlı binaların yapımında kullanılan 

malzemelerde ise dayanıklılık, fazla yük taşıma gibi Özellikler aranır. Bu nedenle çok katlı binaların yapımında demir, 

çelik gibi yoğunluğu fazla olan malzemeler kullanılır. 

 Uçakların kolayca uçabilmesi için uçak yapımında demir yerine alüminyum kullanılır. Çünkü yoğunluğu demirden az olan 

alüminyum, ayrıca demire göre daha hafif ve daha dayanıklı bir maddedir.