5. Sınıf Fen ve Teknoloji Yaşamımızdaki Elektrik Soruları

Yayınlanma 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

A - Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere gelmesi gereken kelimeleri bularak boşluklara  yazınız.

1 - Pillerin aynı kutupları birbiriyle bağlandığında ...................... yanmaz.

2 - Elektrikle çalışan her aletin ...................... vardır.

3 - Elektirik devresinde ampulün parlaklığı .................... sayısı ile bağlantılıdır.

4 - Elektirik devrelerinde pil sayısı arttıkça ampul daha ............... ışık verir.

5 - Basit bir elektrik devresi oluşturmak için ampul, anahtar, pil ve ................. gerekir.

6 - Bağlantı kablosunda kopukluk varsa .................. devresi tamamlanmaz.

7 - Devre şeması .................. nin ortak dilidir.

8 - Devre şemalarında kullanılan ................... dünyanın her yerinde aynıdır.

A – teknoloji                      B – ampul                                          C - kullanım kılavuzu        D – parlak                        E – elektirik                       E – semboller                                    F - bağlantı kablosu          G - pil

 

 

 

B - Aşağıdaki ifadelerin doğru mu, yanlış mı olduğunu parantez içlerine  D  ve Y  harfleri kullanarak yazınız.

 

1 – (     ) Basit elektrik devresinde pil olmasa da ampul yanar.

2 – (     ) Basit elektrik devresinde ampulün parlaklığını artırmak için pil sayısını artırmak gerekir.

3 – (     ) Basit elektrik devresinde birden fazla pil kullanılmışsa, pillerin aynı kutupları birbirine bağlanmalıdır.                                                                                                                                             

4 – (     ) Devre sembolleri dünyanın her yerinde aynı kullanılır.

5 – (     ) Pil, enerji kaynağıdır.

6 – (     ) Elektrik devresinde anahtar kapalıyken ampul ışık vermez.

7 – (     ) Elektrik devrelerinde ampul sayısı arttıkça parlaklığı da artar.

8 – (     ) Basit elektrik devrelerinde sembolik gösterim, bilimsel iletişimin ortak dilidir.

 

C - Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen kavramları eşleştiriniz.

[     ] 1 - Basit elektirik devrelerinde ampulün parlaklığı ile doğrudan ilişkilidir.

[     ] 2 - Dünyanın her yerinde bilimsel teknolojinin ortak dilidir.

[     ] 3 - Elektirikle çalışan her aletin kullanma kılavuzunda bulunur.

[     ] 4 - Kapatıldığında  devre  tamamlanır ve ampul yanar.

[     ] 5 - Basit elektirik devrelerinde enerji kaynağıdır.

A – anahtar              B - devre şeması                                            C – pil                     D - devre sembolleri                                     E - pil sayısı

 

Soru : Bir devrenin çalışmamasının nedenleri nelerdir?

Cevap :Pilin devreye yanlış bağlanması,

*  Ampulün bozuk olması,

*  Kablolarda kopukluk olması,

*  Pilin ya da pillerin gücünün ampullleri yakmaya yetmemesi olabilir.

 D - Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamalayınız.

 

1 - Elektrik devresinde ampuluün takıldığı yuvaya  ………………………… denir.

2 - Elektrik devresini kontrol etmek amacıyla devreye  ………………………………… bağlanır.

3 - Bir elektrik devresi anahtar  ………………………… ise çalışmaz.

4 - Bir deneyde istenerek değiştirilen değişkene  ……………………………… değişken denir.

5 - Devre elemanları arasındaki bağlantılar …………………………… ile yapılır.

6 - Elektrik devresinde piller birbirine artı ve ……………… kutbuna uygun olarak bağlanır.

7 - Bir elektrik devresinde ………………… gibi elektrik enerjisi kaynağına ihtiyaç vardır.

8 - Elektrik devre elemanlarının ……… gösterimi dünyanın her yerinde aynıdır.

9 - Bir elektrik devresinde pil sayısı artarsa ampuldeki parlaklık ………………………… .

10 - Devrede pil sayısı sabit tutulup ampul sayısını arttırırsak ampulün parlaklığı ………..