Kinetik Enerji Nedir

Kinetik enerji nedir?

Hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerji şekli. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar. Hız, reltaif (bağıl, izafi) bir büyüklüktür. Mesela, yukarı fırlatılan bir roket belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Yukarı hareketi sırasında hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır, ancak yükseklik kazandığından potansiyel enerjisi fazlalaşır. Sürtünme ile olan kayıplar gözönüne alınmazsa, toplam enerji sabit kalır. Bu durum, enerjinin korunumuna bir örnektir. Kütlesi m, hızı v olan bir cismin sahip olduğu kinetik enerji:

m kütleli bir cisim hem dönüyor, hem de öteleme hareketi yapıyorsa (doğrusal olarak hareket ediyorsa) bu cismin sahip olduğu kinetik enerji:

Burada, I, cismin atalet (eylemsizlik) momenti, ¥ ise açısal hızdır. Mesela; bir dönen silindirin (diskin) atalet momenti

Yani hem dönen hem de ötelenen diskin kinetik enerjisi, sadece ötelenen diskin kinetik enerjisinin iki katına eşittirkinetik enerji