5.Sınıf Fen ve Teknoloji Canlılar Dünyasını Tanıyalım Testi

Yayınlanma 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

Bilim insanları canlıları kolay inceleyebilmek için sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmanın içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

A) Bitkiler 

B) Hayvanlar 

C) İnsanlar 

D) Mantarlar

SEÇ    A      B      C      D  

Dilekler sınıfta kara yosunu ile papatyayı inceleyerek benzer ve farklı yönlerini yazıyorlar. Buna göre her iki çiçeğin ortak yönü olarak neyi yazmaları gerekir? 

A) Her ikisinin de çiçeği vardır. 

B) Her ikisinin de yaprağı vardır. 

C) Her ikisinin de gövdesi vardır. 

D) Her ikisinin de kökü vardır.

SEÇ    A      B      C      D  

Çiçeksiz bitkilerin yaşam alanlarını inceleyen bir kişi, bu bitkileri nerede göremez? 

A) Göl kenarlarında 

B) Çöllerde 

C) Ağaç gövdelerinde 

D) Bataklıklarda

SEÇ    A      B      C      D  

I. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlama

II. Topraktan suyu ve suda çözünmüş olan maddeleri alma

III. Besin depo etme

Yukarıda verilen görevler bitkinin hangi bölümüne aittir? 

A) Gövde 

B) Yaprak 

C) Kök 

D) Dal

SEÇ    A      B      C      D  

I. Fotosentez yapma

II. Klorofilsiz olma

III. Suda veya nemli ortamda yaşama

Yukarıdakilerden hangileri çiçeksiz bitkilerin ortak özelliklerindendir? 

A) Yalnız II 

B) I ve II 

C) I ve III 

D) Yalnız I

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Kök, bitkinin terleme yapmasını sağlar. 

B) Bitkiler yalnız gündüz solumun yapar. 

C) Gövde bitkiyi toprağa bağlar. 

D) Bazı bitkilerin gövdeleri toprak altında bulunur.

SEÇ    A      B      C      D  

1. Kaktüs 2. Nilüfer 3. İbrik otu 4. Fındık 5. Kara yosunu 6. Nohut

Yukarıdakilerden hangileri çiçeksiz bitkilerdendir? 

A) 1 ve 5 

B) 3 ve 5 

C) 1-3-6 

D) 2-4-5

SEÇ    A      B      C      D  

Bazı bitkiler gövdelerinde besin biriktirirler ve biz bu besinleri yeriz. Bu bitkilere örnek olarak aşağıdakilerden hangisini verebiliriz? 

A) Patlıcan 

B) Biber 

C)Patates 

D) Domates

SEÇ    A      B      C      D  

Çiçek tozlarının erkek organ başçığından, dişi organ tepeciğine taşınmasına ne denir? 

A) Tozlaşma(+) B: Döllenme 

C) üreme 

D) Sporlanma

SEÇ    A      B      C      D  

“Bitkiler topraktan emdikleri fazla suyu yapraklarındaki gözenekler yardımıyla dışarı atarlar. Bu olaya ……………………………. denir.” 

Yukarıdaki tümceyi tamamlayan sözcük hangisidir? 

A) Su atma 

B) Terleme 

C) Solunum 

D) Gözenek açma

SEÇ    A      B      C      D  

Çiçeğin hangi kısmı besin yapma ve koruyuculuk özelliğine sahiptir? 

A) Çanak yaprak 

B) Dişi organ 

C) Taç yaprak 

D) Erkek organ

SEÇ    A      B      C      D  

Yukarıdaki eksik bırakılan kutucuğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A) Toprak 

B) Gövde 

C) Su 

D) Besin

SEÇ    A      B      C      D  

I. Yeşil bitkiler fotosentez yaparak besin hazırlar. Doğadaki bütün canlılar bu besinlerden yararlanır. 

II. Bazı hayvanlar bitkilerle beslenir. Otla beslenen bu hayvanlar, diğer hayvanların besinini oluşturur. 

Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Her ikisi de yanlıştır. 

B) Yalnız II doğrudur. 

C) Yalnız I doğrudur. 

D) Her ikisi de doğrudur.

SEÇ    A      B      C      D  

Bütün canlılar gibi bitkiler de solunum yaparlar. Bitki solunum sırasında havadaki hangi gazı kullanırlar? 

A) Azot 

B) Karbondioksit 

C) Oksijen 

D) Karbonmonoksit

SEÇ    A      B      C      D  

Arzu, annesine götürmek üzere çiçekçiden gül alıyor. Güllerin renkli kısımlarının parlak görüntüsü ve kokusu Arzu’nun çok hoşuna gidiyor. Yukarıdaki metinde Arzu çiçeğin hangi bölümünü beğenmiştir? 

A) Taç yaprak 

B) Çanak yaprak 

C) Yaprak 

D) Çiçek

SEÇ    A      B      C      D  

Hayvanlar belli özellikleri dikkate alınarak omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki grupta incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanlar grubunda yer almaz? 

A) Kuş 

B) Kaplumbağa 

C) Balık 

D) Salyangoz

SEÇ    A      B      C      D  

Emre balık ve kurbağanın özelliklerini yazmış. Emre’nin yazdığı özelliklerden hangisi sadece kurbağaya aittir? 

I. Omurgalı grubunda yer alırlar. 

II. Yumurtayla çoğalırlar. 

III. Suda yaşarlar. 

IV. Akciğer ve deri solunumu yaparlar. 

A) I 

B) IV 

C) III 

D) II

SEÇ    A      B      C      D  

Tuğçe ve İdil “Bu hangi hayvan?” oyununu oynuyorlar. Tuğçe hayvanın özelliklerini söylüyor. İdil ise bu özelliklere ait bir hayvanın adını söyleyerek puan almaya çalışıyor. Tuğçe’nin söylediği özellikleri inceleyen İdil aşağıdaki hayvanlardan hangisinin adını söylemelidir? 

I. Yumurtayla çoğalırlar. 

II. Akciğerleriyle solunum yaparlar. 

III. Vücutları tüylerle kaplıdır. 

A) Bukalemun 

B) Tavuk 

C) Aslan 

D) Kedi

SEÇ    A      B      C      D  

Uçma yeteneğine sahip olduğu halde memeliler grubunda yer alan hayvan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Penguen 

B) Yarasa 

C) Kartal 

D) Karga

SEÇ    A      B      C      D  

“Memeli hayvanların büyük bir bölümü karada yaşamaktadır. Ancak bazı memeliler denizde yaşarlar. Örneğin …………………………. denizde yaşayan bir memelidir. 

Yukarıdaki tümce hangi sözcük ile tamamlanamaz? 

A) Fok 

B) Yunus 

C)Penguen 

D) Balina