5.Sınıf Fen ve Teknoloji Değerlendirme 2.

1)  Aşagıdakilerden hangisi koruyucu be­sinler grubundandır?

A. nişasta     

B.protein     

C.vitamin       

D.şeker 

 

2)  Aşağıdaki besinlerden hangisinde yapı­cılık ve onarıcılık özelliği vardır?

A. çay-kahve           

B.  şeker-tuz       

C.yumurta-et             

D.limon-portakal

 

 3)  Karaciğer, vücudun hangi sistemi içerisi­ne dahil edilir?

A. sindirim         

B.boşaltım            

C.dolaşım           

D.solunum

 

 4)  Aşağıdaki organlardan hangisi, kandaki artık maddelerin vücut dışına atılmasını sağlayan organlardan biri değildir?

A. akciğer        

B.karaciğer          

C.böbrek            

D.deri

 

 5)  Diş sağlığı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A.Mikroplar diş çatlaklarından kolayca içeri  girer

B.Diş çürüklerinden çoğalan mikroplar iç organlarımızda çeşitli hastalıklar yaparlar

C.Diş çürükleri yaşama süresinin kısal­masına neden olur

D.Çürümeye yeni başlayan dişler çekil­melidir

 

 6)  Besinlerin parçalanıp ufalanarak kana karışacak hale gelmesine ................  denir."cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsak doğru olur?

A. boşaltım                 

B. beslenme           

C. sindirim                 

D. besin

 

 7)  Besinlerin kana geçişi sindirim sisteminin hangi bölümünde gerçekleşir?

A. yemek borusu             

B.ağız             

C.mide         

D.ince bağırsak

 

 8)  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Sindirim borusunun ilk organı ağızdır

B.Besinler karaciğerde depolanarak bulamaç haline gelir

C.yemek borusunun uzunluğu 7-8 m kadardır

D.Yutak mide ile bağırsaklar  arasındaki bölümdür

 

 9)  Çocuklarda  6-12 yaşları arasında dökülerek yenilenen dişlere ............    denir" cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsak  doğru olur?

A.süt dişleri                            

B.büyük azı dişleri                 

C.küçük azı dişleri                

D.kesici dişler

 

 10)  Aşağıdaki organlardan  hangisi karın boşluğunda değildir?

A. karaciğer                 

B. mide           

C. kalp              

D. bağırsaklar

 

11)  Sindirim sistemimizin sağlığı için aşağıda­kilerden hangisini yapmak yanlış olur?

A. bol baharatlı ve acılı yemeklerden kaçınmak

B. yemeklerimizi acele etmeden yemek

C. genellikle aynı çeşit besinlerle beslen­mek

D. yediğimiz yemeklerin çok sıcak ya da çok soğuk olmamasına dikkat etmek

 

 12)  Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi­nin İlk ve son bölümüdür?

A. mide - kalın bağırsak          

B.yutak - gırtlak              

C.ağız - anüs                        

D.yutak - anüs

 

 13)  Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdü­rebilmeleri için besinlere ihtiyaçları var­dır, Biz de büyümek, gelişmek ve gerekli enerjiyi sağlamak için besleniriz,

Bir insanın dengeli beslenmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

A. yalnızca bitkisel besinlerle beslenmeli            

B .yalnızca hayvansal besinlerle beslen­meli

C. her çeşit besinden yeteri kadar ye­meli            

D. sevdiği yiyeceklerden daha fazla yi­yerek beslenmeli

 

14)  Çok soğuk gecelerde havadaki su buharın sıvı hale gelmeden donarak, bitkiler, taşlar ve toprak üzerinde ince bir kar tabakası oluştur­masına ne denir?

a) Çiy                     

b) Dolu            

c)   Sulu sepken        

d) Kırağı

 

15)  sı   ile   ilgili   verilen   bilgilerden   hangisi yanlıştır?

A)Isı alan katı maddelerin sıcaklığı değişir.              

B) Isıtılan maddeler genlesir

C)Isı maddelerde hal değişikliğine yol açar.            

D)Isı olan bütün katı maddeler gaz hale geçerler.

 

 16)  Aşağıdakilerden hangisi ısı enerjisi birimi değildir?

a-) Joule            

b) Kalori           

c) Kilogram    

d) Kilokalori

 

 17)  Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek değildir?

A)Elektirik tellerinin yazın daha gevşek dur­ması.

B)Levha biçiminde katıların  ısındıklarında yüzeylerinin genişlemesi.

C)Şişkin  bir topun sıcak beton  üzerine bırakıldığında daha fazla şişmesi.

D)Bir  bahçeyi  çevreleyen  dikenli tellerin yazın daha gergin durması

 

 18)  Fırından yeni çıkan çikolatalı kekin hacminin soğudukça küçülmesi aşağıdakilerden hangisine örmektir?

a) Genişleme              

b) Büzülme              

c) Erime             

d) Donma

 

19)  

               Katı     1                      Sıvı  2        Gaz

Yukarıda 1 ve 2 ile gösterilen bölgelerde aşağıdaki fiziksel olaylardan hangisi gerçek­leşmiştir?

 

                  1                                        2

 

a)          erime                              donma

b)          yoğuşma                       donma

c)         erime                              buharlaşma

d)        kaynama                        sıvılaşma

 

20)  Kolanya dökülen insan yüzünün bir süre sonra serinlemesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

a)yoğunlaşma         

b)buharlaşma         

c)erime          

d)donma