5.Sınıf Fen Testi2

Besinlerin kana karışımı aşağıdaki organların hangisinde gerçekleşir? 

A) mide 

B) kalın bağırsak 

C) ince bağırsak 

D) yemek borusu

SEÇ    A      B      C      D  

“Mide, bir ucu ile…………………… bir ucu ile de …………………….bağlıdır.” 

Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) ince bağırsak – yutak 

B) yemek borusu – kalın bağırsak 

C) yutak – kalın bağırsak 

D) yemek borusu – ince bağırsak

SEÇ    A      B      C      D  

“Sindirim,…………………başlar;……………………… da biter.” 

Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) ağız – ince bağırsak 

B) ağız – kalın bağırsak 

C) mide – ince bağırsak 

D) ağız – anüs

SEÇ    A      B      C      D  

I.Besinler kana midede geçer. 

II. Sindirim olayı midede başlar. 

III. Besinler en küçük parçalara midede ayrılır. 

Sindirim ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnız III 

B)I – III 

C) hepsi 

D) hiç biri

SEÇ    A      B      C      D  

Mide asidinin, yemek borusuna geri kaçması ile oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ülser 

B) reflü 

C) ishal 

D) kanser

SEÇ    A      B      C      D  

“Beren oyun hamurları ile diş maketi yaptı. Yaparken sarı hamurdan 4, beyaz hamurdan 8,mavi hamurdan 16 tane kullandı.” 

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Mavi hamurdan azı dişler yapmıştır. 

B) Sarı hamurdan azı dişleri yapmıştır. 

C) Beren yetişkin bir insandır. 

D) Beyaz hamurdan köpek dişleri yapmıştır.

SEÇ    A      B      C      D  

Sindirimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kalın bağırsak sindirim sisteminin bir organıdır. 

B)Besinlerin kana karışımı ince bağırsakta olur. 

C) Ülser, reflü sindirim sistemi ile ilgili hastalıklardır. 

D) Sindirim işlemi midede başlar.

SEÇ    A      B      C      D  

Diş sağlığımızla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Diş çürüğü direk olarak kalbimize zarar verebilir. 

B) Dişlerimizi günde 3 defa en az iki dakika fırçalamalıyız. 

C) Şekerli yiyecekler dişlerimizin güçlenmesine sebep olur. 

D) Kalsiyum, süt ve süt ürünleri diş sağlığı için son derece önemlidir.

SEÇ    A      B      C      D  

I.İçinde çok güçlü asit vardır. 

II. Bir ucu ile yutağa bağlıdır. 

III. Ülser, bu organda görülen bir hastalıktır. 

Mide ile ilgili, yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A)Yalnız I 

B)Yalnız III 

C)I –III 

D)I – II – III

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi boşaltıma yardımcı organlardan değildir? 

A)deri 

B)akciğer 

C)böbrek 

D)kalın bağırsak

SEÇ    A      B      C      D  

Böbrek sağlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bol bol su içilmesi gerekir. 

B) Soğuktan, özellikle ayaklarımızı üşütmekten kaçınmamız gerekir. 

C) Aşırı tuzlu yiyecekler böbreklerimize zarar verir. 

D) Spor yapmak böbrekleri zarar verir.

SEÇ    A      B      C      D  

Böbrekleri çalışmayan bir kişinin, kanının temizlenmesi için bağlandığı makineye ne isim verilir? 

A) Diyaliz makinesi 

B) Efor makinesi 

C) Solunum cihazı 

D)MR cihazı

SEÇ    A      B      C      D  

Boşaltım sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Boşaltım sistemi kanın temizlenmesini sağlar. 

B) Boşaltım sisteminin en önemli organı böbrektir. 

C) Deri, boşaltıma yardımcı olan bir organdır. 

D) Kalın bağırsak, boşaltım sisteminin bir organıdır.

SEÇ    A      B      C      D  

Vücudumuzun uzun süre susuz kalmasından en çok etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir? 

A) böbrek 

B) beyin 

C) mide 

D) kalp

SEÇ    A      B      C      D  

“Böbreklerde kalan atık maddeler A ile B’ye taşınır. Oradan C ile dışarı atılır.” 

Yukarıdaki ifadelere göre; A, B, C aşağıdakilerden hangisidir? 

A B C 

A) İ. borusu İ. kesesi İ. kanalı 

B) İ. kanalı İ. kesesi İ. borusu 

C) İ. kesesi İ. borusu İ. kanalı 

D) İ. kanalı İ. borusu İ. kesesi

SEÇ    A      B      C      D  

Yediğimiz besinlerin sindirilmesinde suyun ve vitaminlerin emildiği organ aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ince bağırsak

B) kalın bağırsak 

C) mide

D) böbrek

SEÇ    A      B      C      D  

“……………………… böbreklere zarar verir.” Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşa -ğıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olmaz? 

A) idrarımızı aşırı bekletmek 

B) ayaklarımızı üşütmek 

C) uzun süre susuz kalmak 

D) bol miktarda su içmek

SEÇ    A      B      C      D  

Yediğimiz besinler en son olarak aşağıdakilerin hangisinde kana geçer? 

A) mide

B) karaciğer

C) böbrekler

D) ince bağırsak

SEÇ    A      B      C      D  

Böbrek sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız? 

A) Çok tuzlu yiyecekler yemeliyiz.

B) Bol su içmeliyiz.

C) Çok yemek yemeliyiz.

D) Her öğünde bol kola içmeliyiz.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki organlarımızdan hangisi vücudumuzda iki tanedir? 

A) ince bağırsak

B) kalın bağırsak

C) böbrek 

D) karaciğer

SEÇ    A      B      C      D