5.Sınıf Fen Testi4

I. Vücudumuzun yaklaşık %70’ini oluşturur. 

II. Yaşamsal faaliyetler için gereklidir. 

III. Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar

Su ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) I-II

B) II-III

C) I-III

D) I-II-III

SEÇ    A      B      C      D  

I. Yumurta

I I. Ekmek

I I I. Makarna

IV. Bal

V. Ayran

Yukarıda verilen besin çeşitlerinden hangisi ya da hangileri karbonhidrat yönünden zengindir? 

A) I-II-III

B) II-III-IV 

C) I-IV-V

D) II-III-V

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi protein yönünden zengin değildir? 

A) et

B) süt 

C) peynir

D) reçel

SEÇ    A      B      C      D  

I. Yağlar, bitki ve hayvanlardan elde edilir. 

II. Uzun süre aç kalınca vücudumuz enerjiyi yağlardan karşılar. 

III. Yağlar, yapıcı ve onarıcı olarak görev yapar. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız I

B) I-II 

C) Yalnız III

D) II-III

SEÇ    A      B      C      D  

“Vitaminler vücudumuzda……………olarak görev yapar.” Cümlesinde verilen boşluğa hangisi getirilirse doğru olur? 

A) enerji kaynağı

B) yapıcı ve onarıcı 

C) sindirici

D) düzenleyici

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıda verilen besinlerin hangisinde A vitamini yoktur? 

A) Domates

B) Mantar 

C) Peynir

D) Yumurta

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangisi hem güneş ışığında bulunup hem de çocukların büyümesi için gereklidir? 

A) A

B) B 

C) C

D) D

SEÇ    A      B      C      D  

I. Vitaminler

II. Karbonhidratlar

III. Yağlar

IV. Proteinler

V. Su ve mineraller

Yukarıdaki besin çeşitlerinden hangileri düzenleyicidir? 

A) I-II

B) II-III-IV 

C) I-V

D) II-III-V

SEÇ    A      B      C      D  

Dengeli beslenme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Her öğünde değişik besinleri tüketmeliyiz. 

B) Günde 8 bardak su içmeliyiz 

C) Hazır yiyecekler tüketmeliyiz. 

D) Karbonhidrat, protein ve yağları; vitamin ve minarelerden almaya çalışmalıyız.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi alışveriş sırasında yapılması gerekenlerden değildir? 

A) Paketteki son kullanma tarihine bakmalıyız. 

B) Ürün kalitesi için TSE damgasına bakmalıyız. 

C) Ürünlerin üzerinde bulunan katkı maddelerini ve gıda içeriğini okumalıyız. 

D) Dondurulmuş gıdaları doğal gıdalardan daha çok almalıyız.

SEÇ    A      B      C      D  

Yediğimiz besinleri kana geçebilecek hale gelmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? 

A) taşıma

B) sindirim 

C) boşaltım

D) üreme

SEÇ    A      B      C      D  

“Sindirim olayını sindirim kanalı ve sindirime yardımcı organlar gerçekleştirir. Sindirim kanalının giriş bölümüne………; çıkış bölümüne………denir.” Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere sıra ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) ağız-anüs

B) yutak-kalın bağırsak 

C) ağız-mide

D) yemek borusu-mide

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi midenin görevi olamaz? 

A) Yediğimiz besinler burada depolanır. 

B) Yiyecekler burada parçalanarak küçük taneciklere dönüşür. 

C) Besinler parçalandıktan sonra ince bağırsağa gönderilir. 

D) Sindirilen besinler burada emilir.

SEÇ    A      B      C      D  

Sindirim olayı gerçekleşirken besinlerin izlediği yol hangi seçenekte sırayla doğru şekilde verilmiştir? 

A) ağız-yemek borusu-yutak-mide-ince bağırsak-kalın bağırsak 

B) yutak-ağız-yemek borusu-mide-ince bağırsak-kalın bağırsak 

C) ağız-yutak-yemek borusu-mide-ince bağırsak-kalın bağırsak 

D) ağız-yemek borusu-yutak-mide-kalın bağırsak

SEÇ    A      B      C      D  

Yiyecekleri ısırmaya ve koparmaya yarayan dişler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) kesici dişler

B) köpek dişleri 

C) azı dişleri

D) yirmi yaş dişleri

SEÇ    A      B      C      D  

Sindirim sonucu oluşan atık maddelerin vücudumuzdan atılma işlemi hangi olay ile gerçekleşir? 

A) sindirim

B) boşaltım 

C) solunum

D) emilim

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi idrarı, böbrekten idrar kesesine taşıyan kanaldır? 

A) idrar kanalı

B) sindirim kanalı 

C) idrar borusu 

D) böbrekler

SEÇ    A      B      C      D  

Böbrekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kanın süzüldüğü yerdir. 

B) Şekli kuru fasulyeye benzer. 

C) Kanı, zararlı maddelerden arındırır. 

D) Solunuma yardımcı organdır.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi boşaltıma yardımcı olan organlardan değildir? 

A) akciğer

B) deri

C) anüs

D) kalp

SEÇ    A      B      C      D  

I. Düzenli spor yapmak. 

II. Sürekli alkol tüketmek. 

III. Sigara içilen ortamda kalmak. 

IV. Dengeli beslenmek. 

Yukarıdakilerden hangileri sağlıklı yaşam için gereklidir? 

A) I-II

B) I-III-IV 

C) I-IV

D) I-II-IV

SEÇ    A      B      C      D