5.Sınıf Fen Testi10

 

1 - Aşağıdakilerden hangisinde katı , sıvı ve gaz maddelere doğru örnek verilmiştir ?

A - tahta - yoğurt - kalem     

B - demir - kolonya - bakır              

C - buz - su - buhar              

D - yaprak - kağıt - jel 

 

2 - Aşağıdakilerden hangileri ısı birimi olarak kullanılır ? 

A - Joule - derece             

B - Kalori - derece            

C - Kilogram - Joule          

D - Joule - kalori 

 

3 - Odanın sıcaklığın kaç derece olduğunu merak eden Ahmet , hangi alete bakmalıdır ?

A - dinamometre                   

B - barometre                       

C - termometre                      

D - duvar saati

 

4 - “ Doğadaki tüm enerji kaynaklarının kökeni …………………. enerjisidir. ” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

A - Elektrik      

B - Güneş      

C - Işık      

D - Rüzgar

 

5 - Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek 

değildir ?

A - Elektrik tellerinin yazın daha gevşek dur­ması.

B - Levha biçiminde katıların ısındıklarında 

yüzeylerinin genişlemesi.

C - Şişkin bir topun sıcak beton üzerine 

bırakıldığında daha fazla şişmesi.

D - Bir bahçeyi çevreleyen dikenli tellerin yazın 

daha gergin durması

 

6 - “ Termometreler , sıvıların ………………     özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. ” cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime yazılmalıdır ?

A - erime    

B - genleşme    

C - sarkma    

D - donma 

 

7 - “ Isı sıcaktan soğuğa doğru hareket eder. Isı alan madde ısınırken, ısı veren madde soğur. ”  cümlesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A - Çorba soğurken ısı verir.                                                        

B - Yemeğin pişmesi için ısı alması gerekir.

C - Isı alan suyun sıcaklığı artar.        

D - Isı veren su ısınır.

 

8 -  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A - Bulutlar , su buharlarından oluşur.                         

 B - Su döngüsünde Güneş’ in etkisi yoktur. 

 C - Güneş , ısı ve ışık kaynağıdır.                                

 D - Su buharı , soğuk hava tabakasıyla karşılaşınca yoğuşur.

 

9 - Islak çamaşırlar kışında kurur. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

A - Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması                                  

B - Kışın rüzgarın çok olması

C - Çamaşırlarda az miktarda su bulunması                             

D - Kışın havada fazla nem olması

 

 

 

 

10 -          1. Kap - 25 ml           2. Kap - 50 ml              

3. Kap - 75 ml           4. Kap - 100 ml

Yukarıdaki kaplarda bulunan sular , eşit miktarda ısı verilen ocaklarda 10 dakika boyunca ısıtılıyor. Hangi kaptaki suyun sıcaklığı en yüksek olur ?

A - 1. Kap      

B - 2. Kap      

C - 3. Kap   

D - 4. Kap

 

11 - Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır ?

         A - Isınan demiryolu raylarının uzaması 

         B - Isınan deodorant kutularının patlaması 

         C - Kalorifer borularının ısının etkisiyle patlaması

         D - Soğutulan bir balonun küçülmesi 

 

12 - Yandığında ısı enerjisi veren maddelerin ortak adı nedir ?

A - Kağıt       

B - Mazot        

C - Yakıt      

D - Benzin

 

13 -Aşağıdakilerden hangisi enerji verici besinler grubunda yer almaz ?

   A - Yağ                        

B - Vitamin 

C - Protein                    

D - Karbonhidrat

 

14 - “ Bir deneyde patatesin üzerine tentürdiyot dökülüyor. Patates mavi renge dönüşüyor. ” Bu bilgi bize hangi bilimsel gerçeği açıklar ?

          A - Patateste yağ olduğunu 

          B - Patateste karbonhidrat olduğunu 

          C - Patateste protein olduğunu 

          D - Patateste vitamin olduğunu 

 

15 - Aşağıdaki olaylardan hangisinde ısı , ışınların etkisiyle oluşur ?

       A - Çelik çaydanlıktaki suyun ısınması 

       B - Soba üstündeki maşanın ısınması 

       C - Güneşte kalan cam bardaktaki suyun ısınması 

       D - Kaloriferin etkisiyle odanın ısınması 

 

16 - Aşağıdakilerden hangisinde maddeler çok genleşenden az genleşene doğru sıralanmıştır ?

A - Katı , sıvı , gaz           

B - Gaz , sıvı , katı 

C - Sıvı , katı , gaz           

D - Gaz , katı , sıvı 

 

17 -        I -  Madde çevreden ısı alır. 

II -  Her sıcaklıkta gerçekleşir. 

III -  Maddenin yüzeyinde olur. 

Buharlaşma olayı için yukarıdakilerden hangileri doğrudur ?

A - I , II         

B - I , III        

C - II , III        

D - I , II , III 

 

18 - Aşağıdaki besinlerden hangisinde yapı­cılık ve onarıcılık özelliği vardır ?

A - çay - kahve              

B - şeker - tuz       

C - yumurta - et             

D - limon - portakal 

 

19 - Su , gaz hâlindeyken soğuk bir ortamla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ?

A - Isı alır.                   

B - Yoğuşarak suya dönüşür.      

C - Katı hâle geçer.     

D - Isı vererek donar. 

 

20 - Sindirim sistemimizin sağlığı için aşağıda­kilerden hangisini yapmak yanlış olur ?

A - bol baharatlı ve acılı yemeklerden kaçınmak         

  B - yemeklerimizi acele etmeden yemek 

 C - genellikle aynı çeşit besinlerle beslen­mek 

D - yediğimiz yemeklerin çok sıcak ya da çok    soğuk olmamasına dikkat etmek