5.Sınıf Fen Testi11

1 - Aşağıdakilerden hangileri güneş pillerinin kullanıldığı araçlardan değildir ?

A - Uzay araçları               

B - Bisiklet

C - Elektronik saatler        

D - Hesap makineleri

 

2 - Sıkışan cam kavanozun metal kapağını açabilmek için kavanozu ters çevirerek su dolu kap içine koyarız.

Kavanozun kapağının kolay açılması ;

I. Isıtılan maddeler genleşir.

II. Metalin genleşme özelliği camınkinden fazladır.

III. Cam büzülmüş , metal genleşmiştir. 

verilenlerden hangileri ile açıklanabilir ?

A - Yalnız I                    

B - Yalnız II 

C - I ve II                       

D - II ve III

 

        1

    Erime

2

Yoğuşma

 

3

Donma

 

4

Buharlaşma

 

5

Kaynama

 

6

Isınma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Buhardan buza dönüşüm sırasında yuka­rıda verilen olaylardan hangileri sırasıyla gerçekleşir ?

A - 1 - 4 - 6                   

B - 2 - 3 - 5

C - 4 - 5                        

D - 2 - 3

 

4 - Fırından yeni çıkan çikolatalı kekin hacminin soğudukça küçülmesi aşağıdakilerden hangisine örmektir ? 

A - Genişleme  

B - Büzülme    

C - Erime    

D - Donma

 

5 - Yaz mevsimi olmasına rağmen dağların tepesinde bulunan karların erimemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

 A - Yağan kar miktarının fazla olması

 B - Yaz mevsiminin süresinin kısa olması

 C - Farklı iklim çeşitleri görülmesi

 D - Havanın yüksek yerlerde soğuk olması

 

6 - Yetişkin bir insanın ağzında hangi tür diş en fazla sayıda bulunur ?

A - Azı dişleri                  

B - Kesici dişler

C - Köpek dişleri            

D - Yirmi yaş dişleri

 

7 - Aşağıda verilen yapılardan hangisi boşaltım organı veya boşaltıma yardımcı bir organ değildir ?

 A - İdrar kesesi             

B - Mide  

C - Böbrek                   

D - Karaciğer

 

8 -  12 cal kaç Joule eder ?

A - 1200           B - 4       

C - 300           D - 48

I - Su döngüsü             

II - Fosil yakıtların oluşumu                  

III - Bitkilerin besin üretmesi

9 - Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri güneş enerjisi sayesinde gerçekleşir ?

            A - Yalnız I                 B - II - III              

            C -  I , II , III              D - I  ve  III

 

10 - Alper : “ Sağlıklı dişlere sahip olmayan kişiler , yiyecekleri iyice çiğnemeden yutarlar. ” Alper’ in sözünü ettiği durum , öncelikle hangi organın sağlığını olumsuz etkiler ?

A - İnce Bağırsak     

B - Mide   

C - Böbrekler  

D - Ağız

 

 

 

 

11 -  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

   A - Yeryüzündeki sular , Güneş sayesinde buharlaşır.

   B - Yeryüzünde yağışlar ile buharlaşma arasında bir 

denge vardır.

   C - Yerden yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık azalır.

   D - Yeryüzü suları sürekli buharlaştığı için  

yeryüzündeki toplam su miktarı azalır.

 

12 - Su buharı soğuk bir yüzeye çarpınca su damlacıkları oluşur. Bu olayda gözlemlenen hal değişim olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A - donma                          

B - kaynama     

C - yoğuşma                      

D - erime 

 

13 - “ Dişleri tam ve sağlıklı olan Selma , yıkanmış elmayı ısırıp , iyice çiğnedi ve yuttu. ”  Bu olayda aşağıdakilerden hangisi ilk önce görev almıştır ?

A - Kesici dişler                   

B - Büyük azı dişleri

C -  Küçük azı dişleri           

D -  Yirmi yaş dişleri

 

14 - Canlı kalıntılarından oluşan yakıta ne ad verilir ?

 A - Fosil yakıt                

B - Akaryakıt

C - Kimyasal yakıt         

D - Katı yakıt

 

 

15 -  Yukarıdaki şekilde verilen su döngüsünde boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

A - Buharlaşma                 

B - Erime     

C - Donma                         

D - Sis

 

16 -  Kapağı zor açılan bir cam kavanoz , şekildeki gibi bir süre sıcak suda bekletildikten sonra kapak açılıyor. Bu sonuca göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur ?

       I - Metalin genleşmesi , camın genleşmesinden  

büyüktür.

      II - Metalin genleşmesi , camın genleşmesinden 

küçüktür.

     III - Metalin genleşmesi , camın genleşmesine eşittir.

A -  Yalnız I                   

B - Yalnız II

C -  I  ve  III                   

D - II  ve  III

 

17 - Cam bardağa sıcak su döküldüğü anda bardağın çatlaması neyin sonucudur ?

A - Kaynama                   

B - Genleşme        

C - Büzülme                     

D - Yoğuşma

 

18 - Vücudumuzda en fazla oranda bulunan madde , aşağıdakilerden hangisidir ?

A - Yağ       

B - Protein      

C - Mineral       

D - Su

 

19 -Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin gelişmesine bağlı olarak üretilen besin maddelerinden değildir ? 

A - mayonez                   

B - turşu

C - kraker                        

D - puding

 

20 - Vücuttaki zehirli ve zararlı maddelerin uzaklaştırılmasında , aşağıdakilerden hangisi rol oynamaz ?

A - Terleme yapma            

B - Soluk alıp verme

C - Sindirim yapma            

D - İdrar üretme