5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Testi 19

1. Aşağıdakilerden hangisi basit bir devrede ampulün parlaklığını değiştirmez?

A. Pil sayısını değiştirmek

B. Ampul sayısını değiştirmek

C. Devrenin kablosunu kısaltmak

D.Farklı lambalar kullanmak

2. Devre elemanlarının sembolik olarak gösteriminin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sembollerle göstermek daha kolaydır.

B. Bilim adamları sembolleri uygun gördüğü için

C. Bilimsel alanda ortak kullanım ve ortak bilimsel dil açısından önemlidir.

D. Devre elemanları sembolik gösterime sahip olduğundan

 

3.Güneş gökyüzünde gün boyunca hareket ediyor gibi gözükmektedir. Hatta bu hareket Doğu’dan Batı’ya doğrudur denebilir. Aslında Güneş hareket etmemektedir.

Bu yanlış algılamanın sebebi nedir?

A. Ay’ın Dünya etrafında dolanması

B. Güneş’in Dünya etrafında dolanması

C. Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

D. Dünya’nın Doğu’dan Batı’ya doğru gitmesi

 

4.    I.Dağa tırmanırken

       II.Kayak yaparken

       III. Yüzerken

Yukarıdaki durumların hangisinde ya da hangilerinde sürtünmeyi arttırırsak daha yararlı olur?

 

I veII                  B. II ve III

    C. Yalnız I               D. Yalnız II

5.Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvetlerdir?

A. Rüzgar kuvveti     B. Sürtünme kuvveti

C. Manyetik kuvvet    D. Suyun kaldırma kuvveti

6.Bir cisme uygulanan yer çekimi kuvveti yerden yükseldikçe azalır.

Aşağıdakilerden hangisinde bir cisim diğerlerinden daha ağır gelir?

A.Deniz kenarında   B.Konya ovasında

C.Uludağ da             D.Ağrı dağında

 

7.Hafif rüzgarlı bir havada şemsiyemiz açıkken duvardan atlarsak yere inmemizdeki süreç, aynı duvardan şemsiyesiz atlarkenden daha uzun olacaktır. Buna sebep olan etken aşağıdakilerden  hangisidir?

A. Suyun direncinin şemsiyeye etkisi

B. Havanın direncinin şemsiyeye etkisi

C. Yerçekiminin şemsiyeye etkisi

D. Duvarın yüksekliğinin etkisi

8.Buzdolabına konulan kavanozun kapaklarını açmakta zorlanmamızın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Küçük kapakların kapatılmış olması

B. Kapakların soğuk havanın etkisiyle büzüşmesi

C. Kapakların soğuk havanın etkisiyle genleşmesi

D. Kavanozun soğuk havada genleşmesi

 

9. I. Buharlaşma her sıcaklıkta olur.

II. Kaynama buharlaşmanın en çok olduğu ana denir.

III. Kaynama anında buharlaşma durur.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A. Yalnız II                      B. I, II ve III

C. I ve II                           D. II ve III

10.Aynı  hacimli silgi ve mum parçalarını suya atarsak hangisi yüzer?. Neden?

A. Mum yüzer çünkü daha hafiftir

B. Silgi yüzer çünkü daha ağırdır.

C. İkisi de yüzer, çünkü aynı hacimlidir.

D. İkisi de batar,  çünkü aynı hacimlidir.

11. Bir bardak suyu buzluğa koyup her 5 dk da bir sıcaklığını ölçersek aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemeyiz?

A. Donmaya başladığı andan itibaren tamamen donana kadar sıcaklığı değişmez

B. Buzun erime sıcaklığıyla suyun donma sıcaklığı aynı dereceyi gösterir.

C. Buz oluşurken su dışarıya verilir.

D. Suyun donma sıcaklığı erime sıcaklığından daha düşüktür.

12. Sıcaklığı ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir?

A. Termometre                  B. Barometre

C. Dinamometre                D. Santigrat derece

13. Sindirim sisteminin vücudumuzdaki başlıca görevi nedir?

A. Mikropları öldürmek

B. Kaslarımıza yardım etmek

C. Besinleri küçük parçalara ayırmak

D. Gerekli oksijeni temin etmek

 

14.Su ve minerallerin vücudumuzdaki görevi nedir?

A. düzenleyici                       B. onarıcı

C. sindirici                            D. enerji verici

15.Aşağıdakilerden hangisi mıknatısların özelliklerinden değildir?

A. Mıknatıs bütün maddeleri çeker.

B. Mıknatısın uyguladığı kuvvete manyetik kuvvet denir.

C. Mıknatıs kutuplarından biri N diğeri S olarak gösterilir.

D. Zıt kutuplar birbirini çeker.

16.Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın evrelerinden değildir?

A. Yeniay                            B. Yarımay

C. Hilal                                D. Dolunay 

17.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A. Güneş’e doğrudan çıplak gözle bakmak göz sağlığı için sakıncalıdır.

B. Ay’ın karanlık kısımları Dünya’nın gölgesi nedeniyle oluşur.

C.Ay, Dünya’ya en yakın gök cismidir.

D. Gökyüzünde en parlak cisim Ay’dır.

18.Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşü ile verilenlerden hangisi oluşur?

A. Gün                                B. Hafta

C. Ay                                  D. Yıl

19.Dünya’nın hareketiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. Dünya kendi etrafında döner.

B. Dünya Güneş’in etrafında döner.

C. Dünya ‘nın bir yörüngesi vardır.

D. Dünya Ay’ın etrafında döner.

20. Aynı noktaya aynı yönde aynı doğrultuda uygulanan iki eşit kuvvet arasındaki açı kaç derecedir?

A. sıfır(0)                               B. 90

C. 180                                    D. 120