Besinlerin Tayini

BESİNLERİN TAYİNİ

 

DENEYİN AMACI : Çeşitli besin maddelerinde bulunan organik bileşikleri saptamak.

 KULLANILAN MALZEMELER: İyot çözeltisi, sıcak su banyosu, biüret ayracı, damlalıklar, pipetler, benedict çözeltisi, nişasta, %5’lik glikoz çözeltisi, makas, eter.

DENEYİN YAPILIŞI, ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

A. Nişasta Testi

Lam üzerine bir miktar toz nişasta konularak üzerine bir damla sulandırılmış iyot çözeltisi damlatılır ve meydana gelen renk kaydedilir (Şekil 1.1-2-3).

B. Protein Testi

İki adet deney tüpü alınarak 1 nolu tüpe 5 ml. su, 2 nolu tüpe de 5 ml. yumurta akı konur. Her iki tüpe de 10’ar damla biüret ayracı damlatıldıktan sonra oluşan renk kaydedilir (Şekil 1.4-5). 1. tüpe su konulmasının nedeni biüret ayracının mavi renginden reaksiyon rengini ayırt edebilmek içindir.

C. Yağ testi

1. Bir besindeki yağ varlığını tespit edebilmek için katı bir yiyeceği bir kağıda sürerek veya sıvı bir yiyeceği kağıda damlatarak kağıdı kurumaya bırakınız (Şekil 1.6).

2. Kağıt kuruduktan sonra kağıdı ışığa doğru tutunuz (Şekil 1.7).

3. Kağıtta meydana gelen ve kısmen saydam olan leke size yağın varlığını gösterir.

D. Glikoz testi

İçinde %5’lik glikoz çözeltisi bulunan tüpe benedict ayracı eklenir. Mavi renkli benedict ayracında renk değişikliği oluncaya kadar beklenir. Renk değişikliğini hızlandırmak için sıcak su banyosu kullanılabilir (Şekil 1.8-9-10-11).