5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı : İngilizce de Çok Kullanılan Sıfatlar Ve Türkçe Karşılıkları

Yayınlanma 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı


5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı : İngilizce de Çok Kullanılan Sıfatlar Ve Türkçe Karşılıkları


İngilizce'de Çok Kullanılan Sıfatlar ve Türkçe Karşılıkları (Kelime Anlamları)
Olumlu ve İyi Anlam İfade Eden Sıfatlar
Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
happy mutlu healthy  sağlıklı
helpful  yardımsever lovely sevimli
perfect mükemmel proud gururlu
joyous  sevinçli nice hoş
obedient  söz dinleyen splendid  söz dinleyen
pleasant  hoş successful  başarılı
thoughtful  anlayışlı victorious  muzaffer
wonderful  harika vivacious hayat dolu
zealous gayretli lucky  şanslı
lively  neşeli kind  sevecen
zany  delidolu witty esprili

Biçim ve Şekil Bildiren Sıfatlar
Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
broad  geniş narrow  dar
deep  derin shallow  sığ
steep dik round  yuvarlak
wide geniş high yüksek
crooked  eğri flat  düz
skinny ince square kare
hollow  çukur straight düz
curved  eğri chubby tombul

Ses ile İlgili Sıfatlar
Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
cooing  ötmek deafening  sağır eden
moaning  inleten raspy kulak tırmalayıcı
squealing  cırlayan faint  sönük
hushed sessiz hissing ıslıklayarak
resonant  yankılanan soft alçak ses
purring mırıltılı melodic melodik
mute  sessiz shrill kulak tırmalayıcı
noisy  gürültülü husky kısık
loud  yüksek ses sessiz kısık
thundering  gürültülü whispering fısıltılı
silent  sessiz screeching  cırtlak

Zaman ile İlgili Sıfatlar
Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
ancient  antik old-fashioned eski moda
swift  çabuk late geç
modern  çağdaş young genç
Early erken old yaşlı
quick çabuk rapid çabuk
short kısa süren long uzun süren

Tat, Lezzet ile İlgili Sıfatlar
Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
bitter  keskin salty tuzlu
fresh taze stale bayat
sweet tatlı spicy baharatlı
thirsty kuru rotten çürük
tasteless tatsız sticky yapış yapış
tart mayhoş sour ekşi
juicy sulu greasy yağlı
icy buz gibi tasty lezzetli
delicious lezzetli ripe olgun

Kötü Duygularla İlgili Sıfatlar
Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
angry  kızgın awful berbat
bored  sıkılmış confused kafası karışık
bewildered  şaşkın dangerous  tehlikeli
combative kavgacı condemned  ayıplanan
clumsy beceriksiz cruel zalim
creepy  tüyler ürpertici anxious  endişeli
evil kötülük fierce  vahşi
disgusted  nefret ettirmiş grieving  kederli
smoggy sisli shiny  parlak
defiant  meydan okuyan arrogant  küstah ve kibirli
black kasvetli dizzy  şaşkın
envious  kıskanç annoyed  sinirli

Dış Görünüş İle İlgili Sıfatlar ve Türkçeleri
Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
glamorous  büyüleyici spotless  tertemiz
misty sisli handsome yakışıklı
magnificent görkemli homely  basit, sade
muddy bulanık, pis plain  düz, sade
precious değerli, kıymetli sparkling  parıldayan
gleaming  parıldayan motionless parıldayan
unsightly nahoş grotesque gülünç
quaint  tuhaf, acayip stormy fırtınalı
smoggy sisli shiny  parlak

Görünüm İle İlgili Sıfatlar ve Türkçeleri
Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
elegant zarif adorable  çok güzel, sevimli
beautiful  güzel attractive çekici, göz alıcı
blue-eyed  mavi renkli bright parlak
clean temiz clear şeffaf, saf
colorful  renkli cute sevimli
filthy çok pis fancy süslü
gloomy kasvetli dark karanlık
cloudy bulanık excited heyecanlı
filthy çok pis fancy süslü