5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı 15

Yayınlanma 5. Sınıf Matematik Yazılı Soruları ve Testler

1. İç açılarının toplamı 540 derece olan düzgün çokgen hangisidir?

 

A) Üçgen

B) Kare

C) Düzgün beşgen

D) Düzgün altıgen

 

2. Aşağıdakilerden hangisi düzgün dörtgendir?

 

A) Yamuk

B) Kare

C) Paralelkenar

D) Dikdörtgen

 

3. Çokgenlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Doğrusal olmayan en az üç noktanın birleşmesiyle oluşan şekillere çokgen denir.

B) Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır.

C) 5 kenarı ve 5 köşesi olan düzlemsel şekil beşgendir.

D) Dörtgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir.

 

4. Aşağıda verilenlerden hangisi daire değildir?

 

A) Madeni paraların yüzeyleri

B) Annemizin kolundaki bilezik

C) Yuvarlak masanın üst yüzeyi

D) Konserve kapaklarının yüzeyleri

 

5.Soru

A) 

B) 

C) 

D) 

soru

6.Soru

A) 

B) 

C) 

D) 

soru

7. Eni 2m, boyu 3 m olan halılardan iki adet alınmıştır. Halının metrekaresi 27 TL olduğuna göre satıcıya kaç TL ödemiştir?

 

A) 162

B) 206

C) 243

D) 324

 

8. Çevresi 468 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın boyu eninin 2 katıdır. Bu tarlanın alanı kaç metrekaredir?

 

A) 24 336

B) 12 168

C) 6084

D) 936

 

9. Metrekaresi 36 TL’den kare şeklinde bir halı alınarak satıcıya 324 TL ödenmiştir. Halının bir kenar uzunluğu kaç metredir?

 

A) 3

B) 5

C) 6

D) 9

 

10. Aşağıdakilerden hangisine çembersel bölge de denilebilir?

 

A) çember

B) küre

C) daire

D) çap

TEST 2

1. Bir kamyonun tekerleğinin yarı çapı 50 cm’dir. Kamyon saatte 60 km hız yaptığında, tekerlek bir saatte kaç kez döner? (Pi= 3 alınız.)

 

A) 15 000

B) 20 000

C) 24 000

D) 30 000

 

2. Kısa kenarı 18 cm olan dikdörtgenin çevresi, 1 kenarı 20 cm olan karenin çevresinden 2 cm daha uzundur. Bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm’dir?

 

A) 24

B) 23

C) 21

D) 20

 

3. Çevrelerinin uzunluğu 60’ar cm olan 5 kare yan yana getirilerek bir dikdörtgen oluşturuluyor. Yeni şeklin çevresi kaç cm’dir?

 

A) 150

B) 180

C) 220

D) 240

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Bisiklet tekerinin lastiği çemberdir.

B) Yuvarlak masanın üst yüzeyi dairedir.

C) Çembersel bölgeye daire denir.

D) Dairenin çevresi, çembersel bölge diye adlandırılır.

 

5. I. Dairenin sınırları çember olarak adlandırılır.

II. Çember ile iç bölgesindeki noktaların birleşimine daire denir.

Yukarıdaki ifadeler için hangisi doğrudur?

 

A) I ve II yanlış

B) I ve II doğru

C) I doğru, II yanlış

D) I yanlış, II doğru

 

6. Kısa kenar uzunluğu 68 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın uzun kenarlarına 5 sıra tel çekilmiştir. Bu iş için 830 m tel kullanıldığına göre tarlanın çevresi kaç metredir?

 

A) 232

B) 272

C) 280

D) 302