Matematik Ondalık Kesirler Testi

Yayınlanma 5. Sınıf Matematik Yazılı Soruları ve Testler

1 )Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir?

A) 0,8

B) 8,01

C) 8,1

D) 8,001

 

 

 2 )0,16 ondalık kesrinin kesir karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16/10

B) 16/100

C) 16/1000

D) 16/10000

 

 

 3 )Beş tam binde beş ondalık kesrinin yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,505

B) 5,005

C) 5,025

D) 5,05

 

 

  4 )101,011 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüz bir tam yüzde bir

B) Yüz bir tam binde on bir

C) Yüz bir tam on bir

D) Yüz bir tam onda on bir

 

 

  5 )Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden küçüktür?

A) 1,1

B) 1,01

C) 1,10

D) 1,100

 

 

 6 )78,329 ondalık kesrinin basamak değeri en küçük rakamı hangisidir?

A) 2

B) 3

C) 8

D) 9

 

 

 7 )Aşağıdaki ondalık kesirlerin en küçüğü hangisidir?

A) 0, 1

B) 0, 11

C) 0, 07

D) 0, 069

 

 

 8 )Aşağıdaki ondalık sayılardan hangisi 6,786 sayısından küçüktür?

A) 6,876

B) 6,869

C) 6,796

D) 6,769

 

 

 9 )Sıfır tam yüzde on dört ondalık kesrinin azılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,14

B) 0,014

C) 0,0014

D) 0,00014

 

 

 10 )Aşağıdaki ondalık kesirlerin en küçüğü hangisidir?

A) 0,7

B) 0,701

C) 0,702

D) 0,711

  

 

 11 )Seksen dört tam binde seksen dört sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 84, 84

B) 84, 084

C) 84, 0084

D) 840, 0084

 

 

 12 )Altı tam binde on iki ondalık kesri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6, 12

B) 6, 012

C) 6, 10012

D) 6,100012

 

 

 13 )781,925 ondalık sayısının yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

A) İki

B) Yüzde iki

C) Yüzde yirmi

D) Yüzde dokuz

 

 

 14 )m > 4,72 olduğuna göre, m en az kaç olabilir?

A) 0,74

B) 3, 72

C) 4,72

D) 4, 73

 

 

 15)2,809 - 2,499 - 2,701 - 2,652 kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2, 809 > 2, 499 > 2, 701> 2, 652

B) 2, 652 > 2, 701 >2, 499 >2, 809

C) 2, 499 >2, 652 > 2, 701 >2, 809

D) 2, 809 > 2, 701 >2, 652 >2, 499

 

 

 16 )160 047 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakam nedir?

A) 0

B) 4

C) 6

D) 7

 

 

 17 )0,8 - 0,9 - 0,08 - 0,009 sayılarının en büyüğü hangisidir?

A) 0, 8

B) 0,9

C) 0,08

D) 0,009

 

 

 18 )40,084 ondalık kesrinde 8 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir?

A) Binde birler

B) Yüzde birler

C) Onda birler

D) Yüzde sekiz

 

 

 19 )Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur ?

A) 0,46 > 0,45 > 0,046

B) 0,46 > 0,046 > 0,45

C) 0,046 > 0,45 > 0,46

D) 0,46 > 0,046 > 0,45

 

 

 20)A = 2, 05 B= 2, 5 C= 2, 005 ondalık kesirlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) C < B < A

B) C < A < B

C) A < B < C

D) A < C < B