Çevre Konu Anlatımı

Yayınlanma 5. Sınıf Matematik Konu Anlatımı

ÇEVRE

 

Çemberin Çevre Uzunluğu

Ç = 2.π.r

(π=3,14 alırız r daire veya çemberin yarıçapı)

 

Örnek: Yarıçapı 5cm olan çemberin çevresini bulunuz.

Ç = 2.π.r

Ç = 2.3.5 = 30cm (π=3 aldık)

 

Düzlemsel bir şeklin kenar uzunlukları toplamı şeklin çevre uzunluğunu verir. Ç harfi ile gösterilir.

 

Karenin Çevresi: Karenin bütün kenarları eşit olduğu için çevresi Ç=a+a+a+a=4a olur.

 

Dikdörtgenin Çevresi: Dikdörtgenin iki kısa iki uzun kenarı olduğu için çevresi Ç=a+b+a+b=2a+2b olur.

 

Çeşitkenar Üçgenin Çevresi: Çeşitkenar üçgenin bütün kenarları farklı olduğu için çevresi Ç=a+b+c olur.

 

İkizkenar Üçgenin Çevresi: İkizkenar üçgenin iki kenarı eşit, biri farklı olduğu için çevresi Ç=a+a+b olur.

 

Eşkenar Üçgenin Çevresi: Eşkenar üçgenin bütün kenarları eşit olduğu için çevresi Ç=a+a+a=3a olur.

 

Düzgün Altıgenin Çevresi: Düzgün altıgenin bütün kenarları eşit olduğu için çevresi Ç=a+a+a+a+a+a=6a olur.