5. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi 18

Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

1. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi sahip¬siz, şiddet görmüş hayvanlara sahip çıkar?

A)Hayvanları Koruma Derneği

B)Türk Hava Kurumu

C)Güçsüzler Yurdu

D)Çevre Koruma Derneği

 

2. İnsanların çok çeşitli olan ihtiyaçlarını karşılamak için toplumlarda neler ortaya çıkmıştır?

A) Mağazalar B) Meslekler

C) Evler D) Dükkânlar

 

3. İcatlara ilgi duyan, çevresindeki varlıkları merak eden bir öğrenci hangi eğitsel kulübe üye olmalıdır?

A)Spor Kulübü B) Fen ve Teknoloji Kulübü

C) Haberleşme Kulübü D) Okul güzelleştirme Kulübü

 

4. Aşağıda ki terden hangisi boş zamanlarımızda yaptıklarımızdan değildir?

A)Eğitsel kulüplere katılmak. B) Okula gitmek.

C) Ailemize yardım etmek. D)Televizyon izlemek.

 

5. Gençlerimize havacılığı sevdirmek ve hava kuvvetlerimize yardım etmek amacıyla kurulan sosyal yardım kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türk Hava KurumuB) Yeşilay

C) Mehmetçik VakfıD) Türk Eğitim Vakfı

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Verem Savaş Derneğinin görevleri arasında yer almaz?

A)Veremle ilgili sağlık taraması yapmak.

B)Halkı veremden koruma çalışmaları yapmak.

C)İnsanları zararlı alışkanlıklara karşı uyarmak.

D)BCG (Verem aşısı) yaptırarak çocukların vereme yakalanmalarını engellemek.

 

7. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi tartışılamaz?

A)Dayanışma B) Eğitim

C) Sevgi ve saygı D) Hoşgörü

 

8. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarımızdan biri değildir?

A)Okul       B) Hastaneler

C) Sağlık ocakları D) Sanatoryum

 

9. Bir örgütün sivil toplum örgüt olarak nitelendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakanlıklara bağlı çalışması.

B)Devlete bağlı çalışması.

C)Meclise bağlı çalışması.

D)Gönüllü insanlarca kurulmuş olması.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir yardım kurumudur?

A)HastanelerB) Okullar

C) Kızılay D) Dispanserler

 

11. Okuldaki sosyal ve eğitsel etkinliklere katılmak, size gelecekte aşağıdaki davranışlardan hangisini kazandırır?

A)Çevrenizdeki sosyal örgütleri fark etmemeyi.

B)Çevredeki sorunların çözümüne katkıda bulunmayı.

C)Sorunlara karşı duyarsız olmayı.

D)Çevredeki sosyal örgütlerden uzak durmayı.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel çalışmalara katıldığımızda kazanacağımız davranışlardan değildir?

A)Yersiz konuşma

B)Dayanışma

C)Düşüncelerini rahatça açıklama

D)Hoşgörü

 

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yardımlaşmanın önemini vurgular?

A)Ak akçe kara gün içindir.

B)Damlaya damlaya göl olur.

C)Sakla samanı gelir zamanı.

D)Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

 

14. Aşağıdaki resmi kurumlardan hangisi kimsesiz çocuklara, eğitim, sağlık ve barınma hizmeti verir?

A)Talim ve Terbiye Kurulu

B)Devlet Planlama Teşkilatı

C)Çocuk Esirgeme Kurumu

D)Devlet İstatistik Enstitüsü

 

15. Köylerimizde bugünde yapılan, imece usulü milletimizin hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

A)Hoşgörülülük

B)Cesaret

C)Doğruluk

D)Yardımseverlik ve dayanışma

 

16. Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliğinde bîze düşen görevlerden değildir?

A)Yerlere çöp atmak.

B)Ağaç dikmek.

C)Çöplerimizi çöp kutusuna atmak.

D)Çiçek dikmek.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi kirletmez?

A)Bacalardan çıkan duman.

B)Arabalardan çıkan egzoz dumanları.

C)Ağaçlar

D)Çöplerin denize dökülmesi.

 

18. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım eden kişilere ne denir?

A)Hoşgörülü B) Yardımcı

C) Dayanışmacı D) Yardımsever

 

19. Aşağıdakilerden hangisi insanların belli bir amaç için kurdukları örgütlerden değildir?

A)Sosyal örgütler B) Evler

C) Resmi kurumlar D) Dernekler

 

20. Kazanç, paylaşma dışında belirli bir amaçta, en az yedi kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli bir biçimde birleştirerek oluşturdukları kuruluşlara ne ad verilir?

A) Resmi kurum B) Grup

C) Eğitsel kulüp D) Dernek