5. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi 19

Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

1. Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum örgütü değildir?

A)Mahkemeler B) Sendikalar

C) Vakıflar        D) Dernekler

2. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin amacı yardımlaşma değildir?

A) HuzureviB) Hastane

C) Çocuk yuvasıD) Kızılay

3. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarından dedildir?

A)Toplumsal sorunların çözümünde devlete yardımcı olmak.

B)Sosyal sorunları çözmek.

C)Toplumsal sorunlar için devleti uyarmak.

D)Üyelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak.

4. Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi sağlık alanında faaliyet göstermez?

A)Organ Nakli Derneği

B)Yardım sevenler Derneği

C)Altı Nokta Körler Derneği

D)Lösemili Çocuklar Vakfı

5. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı ve kimsesizlerin bakılıp barındırıldığı yerlere verilen addır?

A) Huzurevi B) Çocuk yuvası 

C) Hastane D ) Okul

6. Aşağıdakilerden hangisi huzur evlerinin açılma nedeni değildir?

A)Çeşitli özürleri dolayısıyla evde

bakılamayan yaşlıların bakımını yapmak

B)Bakacak kimsesi olmayan yaşlıları korumak, barındırmak.

C)Canı sıkılan yaşlıları barındırmak.

D) Bedensel özrü dolayısıyla evde bakılamayan yaşlılara yardımcı olmak

7. Çocuk Esirgeme Kurumu hangi çocukların bakımını üstlenmez?

A)Ailesiyle mutlu yaşayan.

B)Dilendirilen

C)Ailesi tarafından kötü muamele gören.

D)Ailesi tarafından terk edilen.

8. Sivil toplum örgütlerinin çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A)Sivil toplum örgütleri toplumsal sorunların çözülmesini sağlar.

B)Sivil toplum kuruluşları kamu hizmetlerini devlet adına yürütür.

C) Devlet toplum örgütlerinin karşısında etkisizdir. 

D) Sivil toplum kuruluşları devletten büyük kuruluşlardır.

9. Tüketicileri korumak amacı ile kurulan sosyal örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tüketici kooperatifleri B) TEMA

C) AKUT    D) Tüketiciyi Koruma Vakfı

10. Toplumu oluşturan bireylerin ortak çıkar ve yararları için birbirlerine destek olmalarına ne ad verilir?

A) Görev B) Hoşgörü C) Dayanışma D) Sorumluluk

11. Serbest meslek sahiplerinin sosyal güvenlik hizmetlerini hangi kuruluş karşılar?

A)Emekli Sandığı

B)BAĞ-KUR

C)Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)

D)Tüketiciyi Koruma Derneği

12. Hangi seçenekteki görev alanları ile kurumlar doğru eşleştirilmiştir?

A)Eğitim - Üniversiteler

B)Sağlık - Türk Hava Kurumu

C)Eğitim - Yeşilay

D)Yardım - Hastaneler

13. Arama Kurtarma Derneğinin kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) TEMA  B) TEV   C) AÇEV  D) AKUT

14. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfının kısa yazılışı hangi seçenekte verilmiştir?

A) AÇEV B) TEV C) TEMAD) AKUT

15. Matematiği ve matematik oyunlarını seven bir öğrenci okulundaki hangi kulübe girmelidir?

A) Satranç Kulübü B) Spor Kulübü

C) Müzik Kulübü D) Yayın Kulübü

16. Çevre kirliliğine karşı, çevresine duyarlı bir vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A)Durumu devlet yetkililerine bildirir.

B)Sokakta biriken çöplerin alınması için ilgililere haber verir.

C)Birikmiş çöplerin insan sağlığına zarar vermesini engellemeye çalışır.

D)İnsanları toplayarak bu duruma karşı isyan başlatır.

17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Hastane, dispanser, poliklinik ve laboratuarlar sağlık kuruluşudur.

B)Çevremizdeki siyasal partiler, sosyal hizmet vermez.

C)Çevremizde kurulan kuruluşların arasında yardım kuruluşu yoktur.

D)Sürücü kursları, dershane ve okullar eğitim kurumlandır.

18. Anne Çocuk Eğitim Vakfının kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) TEV B) LÖSEV 

C) TEMA D) AÇEV

19. LÖSEV aşağıdakilerden hangi kuruluşun adının kısa yazılışıdır?

A)Türk Böbrek VakfıB) Lösemili Çocuklar Vakfı

C) Türk Kalp Vakfı D) Türk Eğitim Vakfı

 

20. LÖSEV, Türk Kalp Vakfı, Türk Böbrek Vakfı, Türkiye Organ Nakilleri Derneği

gibi sivil toplum örgütleri hangi alanda faaliyet göstermektedir?

A) Tarım B) Kültür 

C) Eğitim D) Sağlık