5. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi 24

Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

 1.  Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yararlarından değildir?

 

A) Hayatımızı kolaylaştırır.

B) Eğitime katkı sağlar.

C) Çevre kirliliği oluşturur.

D) Haberleşmeyi kolaylaştırır.

 

2.  Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının kullandığı yaklaşımlardan değildir?

 

A) sabırsızlık               B) akılcılık

C) deneycilik               D) gözlemcilik

 

3.  Tekerleğin bulunması ile insan yaşamında önemli değişiklikler olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir?

 

A) Ulaşım daha hızlı olmuştur.

B) Taşımacılık kolaylaşmıştır.

C) Haberleşme kolaylaşmıştır.

D) Petrole ihtiyaç kalmamıştır.

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütü değildir?

 

 A) Yeşilay                   B) Kızılay

C) TEMA                     D) Türk Kalp Vakfı

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi bilim adamı değildir?

 

A) Pasteur                    B) Marconi

C) Mozart                    D) Einstein

 

6.    Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin temellerinden değildir?

 

A) Zorunluluk              B) Yardımlaşma

C) Gönüllülük              D) Dayanışma

 

7.  Bilim adamlarının hangi özelliği buluşların ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 

A) Sorun çözmeye çalışmaları.

B) Tembelliği sevmeleri.

C) Çıkarcı olmaları.

D) Sorumsuz olmaları.

 

8.  Buluşların, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

 

A) Rahat ve mutlu yaşamak.

B) Doğanın dengesini bozmak.

C) İnsanların karşılaştığı problemleri çözmek.

D) Toplum ihtiyaçlarını karşılamak.

 

9.  Aşağıdakilerden hangisi doğru bir açıklamadır?

 

A) Kooperatifler insan sağlığını korumayı amaçlar.

B) Doğayı korumak sivil toplum örgütlerinin görevlerinden değildir.

C) AKUT, çevreyle ilgili çalışmalar yapan bir örgüttür.

D) İster resmî olsun isterse sivil bir kuruluş olsun tüm kurumlar yasalara göre kurulur.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?

 

A) TEMA                     B) Kızılay

C) MEB                       D) LÖSEV

 

11.  “Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.” diyen Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

 

A) Bilim adamı olmak gerektiğini.

B) Akıllı insanların miras sahibi olacağını.

C) Teknolojiyle savaşmak gerektiğini.

D) Bilim ve teknolojiye verdiği önemi.

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) Teknolojik gelişmeler ile buluşlar arsında ilişki yoktur.

B) Buluşlar sadece yapıldığı dönemi ilgilendirir.

C) Aşı sağlık alanıyla ilgili bir buluştur.

D) Yaptığımız çalışmalarda yararlandığımız kaynakları belirtmemeliyiz.

 

13.  Aşağıdaki teknolojik buluşlardan hangisi diğerlerinden daha sonra bulunmuştur?

 

 A) Radyo                     B) Kamera

C) Tekerlek                  D) Telefon

 

14.  Aşağıdaki ileyişim araçlarından hangisi günümüzde diğerlerinden daha az kullanılmaktadır?

 

A) Telgraf                    B) Televizyon

C) Bilgisayar                D) Cep Telefonu

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi sosyal bir problemdir?

 

A) Çevrenin ağaçlandırılması.

B) Televizyonun bozulması

C) Evdeki musluğun su damlatması.

D) İşsizliğin artması.

 

16.  TEMA Vakfıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 A) Üyelerine maaş öder.

B) Doğal hayatı korumayı amaçlar.

C) Ağaç dikme kampanyaları düzenler.

D) Gönüllü herkes üye olabilir.

 

17.  Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hastanelerde kullanılmamaktadır?

 

 A) diyaliz makinesi      B) mikroskop

C) teleskop                      D) röntgen 

 

18.  Aşağıdakilerden hangisi Türk bilim adamlarındandır?

 

 A) Sakıp Sabancı         B) Âşık Veysel

C) İsmet İnönü             D) Gazi Yaşargil

 

19.  Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yaralandığımız teknolojik ürün değildir?

 

 A) utrasyon                 B) mikroskop

C) bilgisayar                D) tepe göz

 

20.  Aşağıdakilerden hangisi ulaşım araçlarında kullanılması gerekli değildir?

 

  A) benzin                     B) mazot

C) elektrik                    D) kâğıt