5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettiklerimiz Testi

Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

 1 / 20  SONRAKİ 

Bir tarım ürününün yetişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 

A) İklim

B) Sulama olanakları 

C) Nüfus

D) Toprak yapısı

SEÇ    A      B      C      D  

“Karadeniz Bölgesi’nde üretilen fındık, yurt dışına satılarak ekonomiye katkı sağlanır.” Yukarıdaki cümlede anlatılan şekilde, bir malın yurt dışına satılmasına ne ad verilir? 

A) ithalat

B) sanayi 

C) üretim 

D) ihracat

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki ürünlerden hangisi Ege Bölgesinde yetişmez? 

A) Çay

B) Üzüm 

C) Pamuk

D) Zeytin

SEÇ    A      B      C      D  

“Bölgemizde şeker fabrikasının kurulmasından sonra işsizlik sorunu kısmen çözümlenmiştir.” Cümlede bahsi geçen bölgemizde hangi ekonomik faaliyet şeker fabrikasının açılmasını sağlamış olabilir? 

A) Ticaret

B) Tarım 

C) Hayvancılık

D) Turizm

SEÇ    A      B      C      D  

Akdeniz Bölgesinde en çok görülen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sanayi

B) Hayvancılık 

C) Turizm

D) Balıkçılık

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyet değildir? 

A) Müzeye gitmek

B) Halı dokumak 

C) Fındık yetiştirmek

D) Fabrika kurmak

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Fındık en çok Karadeniz Bölgesi’nde yetişir. 

B) Yurdumuzda petrol yatakları Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir. 

C) Bursa’da otomotiv sanayi gelişmiştir. 

D) Çay kurak iklimde yetişir.

SEÇ    A      B      C      D  

“İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine………denir.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? 

A) ticaret

B) üretim 

C) ihracat

D) ithalat

SEÇ    A      B      C      D  

Toplandıktan sonra fabrikada işlenerek kullanılan tarım ürünlerine sanayi bitkisi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisidir? 

A) Muz

B) Portakal 

C) Pamuk

D) Kiraz

SEÇ    A      B      C      D  

İncir adı yurdumuzda hangi ilimizle özdeşleşmiştir? 

A) Ankara

B) Aydın 

C) Van

D) Kayseri

SEÇ    A      B      C      D  

Hayvan yetiştiriciliği aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha fazladır? 

A) İstanbul

B) İzmir 

C) Van

D) Bursa

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Antep - Hamsi

B) Malatya - Kayısı 

C) Antalya - Turizm

D) Çorum - Nohut

SEÇ    A      B      C      D  

Ankara’nın sembolü olan küçükbaş hayvan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Koç

B) Tiftik Keçisi 

C) Koyun

D) Tavuk

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki mesleklerden hangisi üniversite eğitimi gerektirmemektedir? 

A) Öğretmenlik

B) Avukatlık 

C) Doktorluk

D) Çiftçilik

SEÇ    A      B      C      D  

“Üretilen ürünlerin başka ülkelere satmasına…………denir.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) ithalat

B) ihracat 

C) tüketim

D) üretim

SEÇ    A      B      C      D  

Pamuk aşağıdakilerden hangi bölgemizde yetiştirilmez? 

A) Ege

B) Akdeniz 

C) Karadeniz

D) Güneydoğu Anadolu

SEÇ    A      B      C      D  

Bir yerde fabrika kurulması için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? 

A) Tarihi değer taşıması 

B) Nüfusun yoğun olması. 

C) Ulaşım kolaylığı. 

D) Ham maddenin bulunması.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yağ elde etmek için kullanılır? 

A) üzüm

B) İncir 

C) buğday

D) mısır

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki meyvelerden hangisi turunçgiller sınıfına girmez? 

A) Greyfurt

B) Portakal 

C) Muz

D) Mandalina

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi Bursa’da gelişmemiştir? 

A) Otomotiv

B) Tekstil 

C) Turizm

D) Kayısı üretimi