5.Sınıf Sosyal Bilgiler Gerçekleşen Düşler Testi

Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yararlarından değildir? 

A) Hayatımızı kolaylaştırır. 

B) Eğitime katkı sağlar. 

C) Çevre kirliliği oluşturur. 

D) Haberleşmeyi kolaylaştırır.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının kullandığı yaklaşımlardan değildir? 

A) sabırsızlık

B) akılcılık 

C) deneycilik

D) gözlemcilik

SEÇ    A      B      C      D  

Tekerleğin bulunması ile insan yaşamında önemli değişiklikler olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir? 

A) Ulaşım daha hızlı olmuştur. 

B) Taşımacılık kolaylaşmıştır. 

C) Haberleşme kolaylaşmıştır. 

D) Petrole ihtiyaç kalmamıştır.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kullanılan bir teknolojik araçtır? 

A) ampul

B) telefon 

C) uçak

D) buzdolabı

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamı değildir? 

A) Pasteur

B) Marconi 

C) Mozart 

D) Einstein

SEÇ    A      B      C      D  

Otomobil, uçak tren Yukarıdaki teknolojik ürünler yaşamımızın hangi alanıyla ilgilidir? 

A) İletişim

B) Sağlık 

C) Ulaşım

D) Eğitim

SEÇ    A      B      C      D  

Bilim adamlarının hangi özelliği buluşların ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 

A) Sorun çözmeye çalışmaları. 

B) Tembelliği sevmeleri. 

C) Çıkarcı olmaları. 

D) Sorumsuz olmaları.

SEÇ    A      B      C      D  

Buluşların, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Rahat ve mutlu yaşamak. 

B) Doğanın dengesini bozmak. 

C) İnsanların karşılaştığı problemleri çözmek. 

D) Toplum ihtiyaçlarını karşılamak.

SEÇ    A      B      C      D  

Alman mucit Gutenberg, hangi alanda hayatımızı kolaylaştırmıştır? 

A) Elektriği bulmuştur. 

B) Lastik tekerleği yapmıştır. 

C) Matbaayı bulmuştur. 

D) Kuduz aşısını bulmuştur.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) telefon - Bell

B) Marconi - pil 

C) Edison - ampul

D) Pastör - kuduz aşısı

SEÇ    A      B      C      D  

“Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.” diyen Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? 

A) Bilim adamı olmak gerektiğini. 

B) Akıllı insanların miras sahibi olacağını. 

C) Teknolojiyle savaşmak gerektiğini. 

D) Bilim ve teknolojiye verdiği önemi.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Teknolojik gelişmeler ile buluşlar arsında ilişki yoktur. 

B) Buluşlar sadece yapıldığı dönemi ilgilendirir. 

C) Aşı sağlık alanıyla ilgili bir buluştur. 

D) Yaptığımız çalışmalarda yararlandığımız kaynakları belirtmemeliyiz.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki teknolojik buluşlardan hangisi diğerlerinden daha sonra bulunmuştur? 

A) Radyo

B) Kamera 

C) Tekerlek

D) Telefon

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki ileyişim araçlarından hangisi günümüzde diğerlerinden daha az kullanılmaktadır? 

A) Telgraf

B) Televizyon 

C) Bilgisayar

D) Cep Telefonu

SEÇ    A      B      C      D  

Ulaşım araçları olmasaydı aşağıdakilerden hangisi yaşanmazdı? 

A) Doğal afetlerde yardımlar daha geç giderdi. 

B) Hastalara sağlık hizmeti vermek güç olurdu. 

C) Evler daha sağlam olurdu. 

D) Ağır gereçleri taşımak zorlaşırdı.

SEÇ    A      B      C      D  

Merak ettiğimiz bir konuda araştırma yapmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmayız? 

A) Kitaplar

B) İnternet 

C) Rüyalar

D) Bilirkişiler

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hastanelerde kullanılmamaktadır? 

A) diyaliz makinesi

B) mikroskop 

C) teleskop

D) röntgen

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Türk bilim adamlarındandır? 

A) Sakıp Sabancı

B) Âşık Veysel 

C) İsmet İnönü

D) Gazi Yaşargil

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yaralandığımız teknolojik ürün değildir? 

A) utrasyon

B) mikroskop 

C) bilgisayar

D) tepe göz

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi ulaşım araçlarında kullanılması gerekli değildir? 

A) benzin

B) mazot 

C) elektrik

D) kâğıt