Hepimizin Dünyası Test

Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

I. BeslenmeII. Oyun III. OyunIV. Çalışma Yukarıdakilerden hangileri tüm dünya çocuklarının hakkıdır? 

A) I-II-III

B) I-IV 

C) I-III-IV

D) IV-II

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Almanya ile ilgili değildir? 

A) Bremen Mızıkacıları

B) Gutenberg 

C) Rio Karnavalı 

D) Pamuk Prenses

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi tüm dünya çocuklarında bulunması gereken özelliklerden değildir? 

A) Çalışkanlık

B) Sevgi 

C) Sorumluluk

D) Çıkarcılık

SEÇ    A      B      C      D  

Ülkemizden Almanya’ya çok sayıda insanın çalışmaya gitmesinin nedenleri içinde hangisi gösterilemez? 

A) Almanya ekonomisinin güçlü olması. 

B) Almanya’nın resmi dilinin Türkçe olması. 

C) Almanya’nın Türkiye’ye yakın olması. 

D) Almanya’da sanayinin gelişmiş olması nedeniyle iş gücü açığının olması.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi tüm dünya için ortaktır? 

A) Dil

B) Din 

C) Güneş

D) Bayrak

SEÇ    A      B      C      D  

Piramitler hangi ülkeye aittir? 

A) Mısır

B) Japonya 

C) Hindistan

D) Fransa

SEÇ    A      B      C      D  

Türkiye’de ilk matbaayı kim kurmuştur? 

A) Köprülü Mehmet

B) İbrahim Müteferrika 

C) Gutenberg

D) İsmet İnönü

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da değildir? 

A) Kahire Müzesi

B) Piramitler 

C) Berlin Müze Adası

D) Nil Nehri

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kültür farkımız daha azdır? 

A) Japonya

B) Çin 

C) Letonya

D) Azerbaycan

SEÇ    A      B      C      D  

Depremle yaşamayı en iyi bilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Japonya

B) Almanya 

C) İsveç

D) Brezilya

SEÇ    A      B      C      D  

“Biz tüm insanları bir aile olarak görürüz. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.” Diyen Atatürk, aşağıdaki ifadelerden hangisini vurgulamak istemiştir? 

A) Dünya ülkeleri ile ticari çıkarlara dayalı ilişki kurmayı. 

B) Ülkemiz dünya ülkelerinin bağımsızlığını elinde tutar. 

C) Tüm dünya ülkeleriyle barış içinde yaşamalıyız. 

D) Ekonomisi güçlü olan ülkelerle barış içinde yaşamalıyız.

SEÇ    A      B      C      D  

Japonya’daki Kamakura Festivali’nde aşağıdakilerden hangisi sergilenir? 

A) Elektronik ürünler

B) Kar ve buzdan yapılmış heykeller 

C) Yöresel yemekler 

D) Otomobiller

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi bize bir milletin özellikleri hakkında bilgi vermez? 

A) Yemekler

B) Mimari yapılar 

C) Folklor Dansları

D) Cinsiyet

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmez? 

A) Turizm Etkinlikleri

B) Ticari anlaşmalar 

C) Soğuk savaş 

D) Doğal afetlerde dayanışma

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi bizim kültürümüze ait bir eşya değildir? 

A) Hiyeroglif

B) İbrik 

C) Peşkir

D) Kemençe

SEÇ    A      B      C      D  

Rio Karnavalı ve yetiştirdiği ünlü futbolcularıyla tanınan kahvenin anavatanı olan ülke hangisidir? 

A) Almanya

B) Japonya 

C) Brezilya

D) Kazakistan

SEÇ    A      B      C      D  

Tabiatın eşsiz güzelliklerine doğal miras denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal miras değildir? 

A) Kapadokya

B) Pamukkale 

C) Iguassu Çavlanları

D) Piramitler

SEÇ    A      B      C      D  

İpek Yolu’nun Orta Asya’dan geçen bölümünde yer alan Semerkant ve Buhara hangi ülkede yar alır? 

A) Özbekistan

B) Türkiye 

C) Çin

D) İran

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bulunmaz? 

A) Kız Kulesi

B) Yağmur Ormanları 

C) Dikilitaş

D) Ayasofya

SEÇ    A      B      C      D  

Ülkemize gelen turistlerle ilişkilerimizde aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır? 

A) Misafirperverlik

B) Yardımseverlik 

C) Maddi çıkar

D) Dürüstlük

SEÇ    A      B      C      D