5.Sınıf Sosyal Bilgiler Yeryüzü Şekilleri Testi

Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

1. 1 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 

 A)    B)   C)     D) 

 

2. 5 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 

 A)       B)    C)     D) 

 

3. 3 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 

 A)     B)    C)    D) 

 

4. 2 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 

 A)     B)    C)    D) 

 

5. 7 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 

 A)    B)    C)    D) 

 

6. 10 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 

 A)    B)    C)    D) 

 

7. 9 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 

 A)    B)    C)    D) 

 

8. 8 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 

 A)    B)    C)    D) 

 

9. 6 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Göl B) Ada C) Vadi D) Ova 

 A)   B)   C)   D) 

 

10. 4 numaralı yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Göl B) Ada C) Vadi D) Ova 

 A)   B)   C)   D) 

 

11. Yüksekliği 500m’den fazla olan yerlere ne ad verilir? 

A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 

 A)   B)   C)   D) 

 

12. Üç tarafı sularla kaplı kara parçasına ne ad verilir? 

A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 

 A)   B)   C)   D) 

 

13. Çevresine göre daha alçakta bulunan ve tarıma 

elverişli geniş, düz kara parçasına ne ad verilir? 

A) Tepe B) Dağ C) Plato (yayla) D) Ova 

 A)   B)   C)   D) 

 

14. Denizlerin karalara doğru olan dar uzantısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 

 A)   B)   C)   D) 

 

15. Karaların denizlere doğru olan dar uzantısına ne ad verilir?

 A) Ada B) Yarımada C) Burun D) Körfez 

 A)   B)   C)   D) 

 

16. Dağlar haritada hangi renkle gösterilir?

 A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Gri 

 A)   B)   C)   D) 

 

17. Deniz ve göller haritada hangi renkle gösterilir? 

A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Gri 

 A)   B)   C)   D) 

 

18. Haritada ovalar hangi renkte gösterilir? 

A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Gri 

 A)   B)   C)   D) 

 

19. Denizlerle bağlantısı olmayan su birikintilerine 

ne ad verilir? 

A) Mavi B) Göl C) Deniz D) Gri 

 A)   B)   C)   D) 

 

20. Karadeniz bölgesinde en çok görülen yeryüzü şekli 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ova B) Dağ C) Ada D) Körfez 

 A)   B)   C)   D)