5. Sınıf Test Çözümü

Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

5. Sınıf Test Çözümü

1. Deniz kıyısındaki arazilerin iç kesimdeki arazilere göre daha değerli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
 
A) Turizm
 
B) Ulaşım
 
C) İklim
 
D) Hayvancılık
 
 
 
 
 
 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur (insan yapımı) değildir?
 
A) Camiiler
 
B) Tepeler
 
C) Yollar
 
D) Ulaşım araçları
 
 
 
 
 
 
 
3. Yağmur ve kar sularının sebep olduğu doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Sel
 
B) Çığ
 
C) Heyelan
 
D) Erozyon
 
 
 
 
 
 
 
4. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?
 
A) Akdeniz Bölgesi
 
B) Karadeniz Bölgesi
 
C) Doğu Anadolu Bölgesi
 
D) İç Anadolu Bölgesi
 
 
 
 
 
 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet değildir?
 
A) Sel
 
B) Deprem
 
C) Erozyon
 
D) Trafik kazası
 
 
 
 
 
 
 
6. Çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı doğa olaylarına genel olarak ne ad verilir?
 
A) Heyelan
 
B) Doğal afet
 
C) Sel
 
D) Yangın
 
 
 
 
 
 
 
7. Sel ve su baskınlarını önlemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmaz?
 
A) Ağaçlandırma
 
B) Kanal ve set
 
C) Kurtarma ekibi
 
D) Güvenli yerleşim
 
 
 
 
 
 
 
8. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi kar yağışına bağlı olarak oluşmaktadır?
 
A) Çığ
 
B) Heyelan
 
C) Deprem
 
D) Erozyon
 
 
 
 
 
 
 
9. Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelmesi beklenen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Erozyon
 
B) Sis
 
C) Yangın
 
D) Deprem
 
 
 
 
 
 
 
10. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde çığ olayı daha çok görülmektedir?
 
A) Doğu Anadolu Bölgesi
 
B) Ege Bölgesi
 
C) Akdeniz Bölgesi
 
D) Marmara Bölgesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi çığ düşmesine neden olan etmenlerden birisi değildir?
 
A) Arazi eğimi
 
B) Bitki örtüsünün olmayışı
 
C) Titreşime neden olan olaylar
 
D) Yoğun sis ve tipi
 
 
 
 
 
 
 
12. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde deprem olma olasılığı daha yüksektir?
 
A) Güney Doğu Anadolu Bölgesi
 
B) Ege Bölgesi
 
C) Akdeniz Bölgesi
 
D) İç Anadolu Bölgesi
 
 
 
 
 
 
 
13. Depreme karşı alınabilecek en önemli önlem aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Depreme dayanıklı evler yapmak
 
B) Deprem sığınağı hazırlamak
 
C) Deprem çantası hazırlamak
 
D) Deprem bölgelerinden uzak durmak.
 
 
 
 
 
 
 
14. Toprağın yağmur suları ve rüzgarların etkisiyle aşınıp taşınması olayına ne ad verilir?
 
A) Sel
 
B) Heyelan
 
C) Erozyon
 
D) Su baskını
 
 
 
 
 
 
 
15. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu oluşmaktadır?
 
A) Sel
 
B) Yangın
 
C) Heyelan
 
D) Deprem
 
 
 
 
 
 
 
16. Doğal afetler sırasında afetzedelere yardım eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) TEMA
 
B) Kızılay
 
C) Yeşilay
 
D) MTA
 
 
 
 
 
 
 
17. Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal ortamı değiştirmesi ve ondan yararlanmalarına örnek gösterilemez?
 
A) Tarla
 
B) Baraj
 
C) Tünel
 
D) Deprem
 
 
 
 
 
 
 
18. Marmara Bölgesinde değişik iklimlerin görülmesi aşağıdakilerden hangisini daha çok etkilemiştir?
 
A) Ürün çeşidinin çok olması
 
B) Enerji tüketiminin çok olması
 
C) Ticaretin gelişmesi
 
D) Sürekli göç alması
 
 
 
 
 
 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi uzun süre yağmur yağmamasından kaynaklanan doğal bir afettir?
 
A) Çığ
 
B) Sel
 
C) Deprem
 
D) Kuraklık
 
 
 
 
 
 
 
20. Erozyon en çok hangi ekonomik faaliyeti olumsuz yönde etkilemektedir?
 
A) Ticaret
 
B) Tarım
 
C) Sanayi
 
D) Hayvancılık