5. Sınıf Test

Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

5. Sınıf Test

 

 Bir tarım ürününün yetişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 
A) İklim
 
B) Sulama olanakları
 
C) Nüfus
 
D) Toprak yapısı
 
 
 
“Karadeniz Bölgesi’nde üretilen fındık, yurt dışına satılarak ekonomiye katkı sağlanır.” Yukarıdaki cümlede anlatılan şekilde, bir malın yurt dışına satılmasına ne ad verilir?
 
A) ithalat
 
B) sanayi
 
C) üretim
 
D) ihracat
 
 
 
Aşağıdaki ürünlerden hangisi Ege Bölgesinde yetişmez?
 
A) Çay
 
B) Üzüm
 
C) Pamuk
 
D) Zeytin
 
 
 
“Bölgemizde şeker fabrikasının kurulmasından sonra işsizlik sorunu kısmen çözümlenmiştir.” Cümlede bahsi geçen bölgemizde hangi ekonomik faaliyet şeker fabrikasının açılmasını sağlamış olabilir?
 
A) Ticaret
 
B) Tarım
 
C) Hayvancılık
 
D) Turizm
 
 
 
Akdeniz Bölgesinde en çok görülen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Sanayi
 
B) Hayvancılık
 
C) Turizm
 
D) Balıkçılık
 
 
 
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyet değildir?
 
A) Müzeye gitmek
 
B) Halı dokumak
 
C) Fındık yetiştirmek
 
D) Fabrika kurmak
 
 
 
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 
A) Fındık en çok Karadeniz Bölgesi’nde yetişir.
 
B) Yurdumuzda petrol yatakları Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir.
 
C) Bursa’da otomotiv sanayi gelişmiştir.
 
D) Çay kurak iklimde yetişir.
 
 
 
“İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine………denir.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
 
A) ticaret
 
B) üretim
 
C) ihracat
 
D) ithalat
 
 
 
Toplandıktan sonra fabrikada işlenerek kullanılan tarım ürünlerine sanayi bitkisi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisidir?
 
A) Muz
 
B) Portakal
 
C) Pamuk
 
D) Kiraz
 
 
 
İncir adı yurdumuzda hangi ilimizle özdeşleşmiştir?
 
A) Ankara
 
B) Aydın
 
C) Van
 
D) Kayseri
 
 
 
Hayvan yetiştiriciliği aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha fazladır?
 
A) İstanbul
 
B) İzmir
 
C) Van
 
D) Bursa
 
 
 
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 
A) Antep - Hamsi
 
B) Malatya - Kayısı
 
C) Antalya - Turizm
 
D) Çorum - Nohut
 
 
 
Ankara’nın sembolü olan küçükbaş hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Koç
 
B) Tiftik Keçisi
 
C) Koyun
 
D) Tavuk
 
 
 
Aşağıdaki mesleklerden hangisi üniversite eğitimi gerektirmemektedir?
 
A) Öğretmenlik
 
B) Avukatlık
 
C) Doktorluk
 
D) Çiftçilik
 
 
 
“Üretilen ürünlerin başka ülkelere satmasına…………denir.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 
A) ithalat
 
B) ihracat
 
C) tüketim
 
D) üretim
 
Pamuk aşağıdakilerden hangi bölgemizde yetiştirilmez?
 
A) Ege
 
B) Akdeniz
 
C) Karadeniz
 
D) Güneydoğu Anadolu
 
 
 
Bir yerde fabrika kurulması için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
 
A) Tarihi değer taşıması
 
B) Nüfusun yoğun olması.
 
C) Ulaşım kolaylığı.
 
D) Ham maddenin bulunması.
 
 
 
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yağ elde etmek için kullanılır?
 
A) üzüm
 
B) İncir
 
C) buğday
 
D) mısır
 
 
 
Aşağıdaki meyvelerden hangisi turunçgiller sınıfına girmez?
 
A) Greyfurt
 
B) Portakal
 
C) Muz
 
D) Mandalina