5.Sınıf Toplum İçin Çalışanlar Test-2

Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

Hangisi toplumun temel ihtiyaçlarından biri değildir? 

A)Eğitim 

B)Barınma 

C)Sağlık 

D)Turizm

SEÇ    A      B      C      D  

Sigara alışkanlığını önlemek,aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 

A)Kızılay 

B)Yeşilay 

C)Akut 

D)Bağ-Kur

SEÇ    A      B      C      D  

Hangisi,sivil toplum kuruluşu değildir? 

A)Akut 

B)Sendika 

C)Çekül 

D)Valilik

SEÇ    A      B      C      D  

İmece hangi yaşam alanında yardımlaşma şeklidir? 

A)Şehir 

B)Köy 

C)Mahalle 

D)Site

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Kızılay'ın kuruluş amaçlarından birisi değildir? 

A)Yaşlıların barınma ihtiyaçlarını karşılamak 

B)Felaketlerde sağlık yardımı yapmak 

C)Depremde insanlara yardım etmek 

D)Kan merkezleri kurmak

SEÇ    A      B      C      D  

Kimsesiz yaşlıların ve bakıma muhtaç kişilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Düşkünler Yurdu ( Darülaceze ) 

B)Çocuk Esirgeme Kurumu 

C)Sosyal Sigortalar Kurumu 

D)Sosyal Yardımlaşma Kurumu

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti vermez? 

A)Sağlık Ocakları 

B)Poliklinikler 

C)Hastaneler 

D)Sosyal Yardımlaşma Kurumu

SEÇ    A      B      C      D  

Gönüllü sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)Çıkar gözetmezler 

B)Para karşılığı çalışmazlar 

C)Toplum yararına çalışmazlar 

D)Gönüllü olarak çalışırlar

SEÇ    A      B      C      D  

Ülkemizi savunma ve dış tehditlere karşı korumakla görevli kurumun adı nedir ? 

A)Emniyet Müdürlüğü 

B)Türk Silahlı Kuvvetleri 

C)Sosyal Sigortalar Kurumu 

D)Milli Eğitim Bakanlığı

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının kişiye sağladığı yararlardan biri olamaz? 

A)Hoşgörülü olmayı öğretir. 

B)Dayanışma duygularını pekiştirir. 

C)Sorumluluk duygusunu geliştirir. 

D)Bencil davranmayı öğretir.

SEÇ    A      B      C      D  

Kan bağışında bulunmak isteyen biri aşağıdaki kurumlardan hangisine gitmelidir? 

A)Sağlık Bakanlığı 

B)Kızılay 

C)Yeşilay 

D)Kaymakamlık

SEÇ    A      B      C      D  

Sivil toplum kuruluşlarına en çok nasıl yardım edebiliriz? 

A)Bağış yaparak 

B)Toplantılara katılarak. 

C)Yaptıklarını takdir ederek. 

D)Çalışmalarını izleyerek

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki mesleklerden hangisi adalet alanında hizmet vermez? 

A)Hakim 

B)Mübaşir 

C)Savcı 

D)Spiker

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi okullarda çalışan sivil toplum kuruluşudur? 

A)Okul Aile Birliği 

B)Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı 

C)Türkiye Çevre Eğitim Vakfi 

D)Doğal Hayatı Koruma Derneği

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi gönüllüler tarafından oluşturulan bir kuruluş değildir? 

A)Tüketiciyi Koruma Derneği 

B)Adaleti Savunanlar Derneği 

C)Türk Eğitim Vakfı 

D)Mal Müdürlüğü

SEÇ    A      B      C      D  

Bireyleri hastalık,emeklilik gibi sebeplerden dolayı gelir kaybına karşı koruyan kurum hangisidir? 

A)Sosyal Güvenlik Kurumları 

B)Çocuk Esirgeme Kurumu 

C)İş Bulma Kurumu 

D)TEMA

SEÇ    A      B      C      D  

Bir sosyal örgüte üye olmak için hangisi gereklidir? 

A)30 yaşını doldurmuş olmak. 

B)Memur olmak. 

C)Gönüllü olmak. 

D)Başka bir işte çalışmamak.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi bir yardım kurumu değildir? 

A)Kızılay 

B)Türk Dil Kurumu 

C)Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

D)Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda görülen doğal çevre ile ilgili sorunlardan değildir? 

A) Kuşların neslinin tükenmesi 

B) Çevre kirliliğinin artması 

C) Ormanların azalması. 

D) Hastalar için kan ihtiyacının artması.

SEÇ    A      B      C      D  

“ Devlet, çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlar oluşturmuştur.” Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir? 

A) İlköğretim Okulu

B) Lise 

C) Üniversite

D) Dershane

SEÇ    A      B      C      D