5.Sınıf Bir Ülke Bir Bayrak Testi-1

Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

Bir yurtta doğup büyümüş ve yaşamış olan kişilere ne denir? 

A) birey

B) vatandaş 

C) toplum

D) akraba

SEÇ    A      B      C      D  

Toplumsal yaşayışımızda hak ve görevlerimiz hangisiyle belirlenir? 

A) töreler

B) ekonomik güç

C) yasalar

D) askerî güç

SEÇ    A      B      C      D  

Ülkemizdeki kural ve yasaların temelini hangisi oluşturur? 

A) Anayasa

B) Töreler 

C) Gelenekler

D) Ekonomi

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Anayasamıza bağlı yasalardan değildir? 

A) Trafik yasası

B) Oyun yasası 

C) Vatandaşlık yasası

D) İş yasası

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi, Anayasamızın 3. maddesinde açıklanan ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembolleriyle ilgili değildir? 

A) Türkiye Devleti’nin dili, Türkçedir. 

B) Bayrağımız, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. 

C) Milli Marşı “İstiklal Marşı”dır. 

D) İlköğretim sekiz yıldır.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimde bulunmaz? 

A) Vali

B) Cumhurbaşkanı 

C) Belediye Başkanı

D) Başbakan

SEÇ    A      B      C      D  

Ülkemizin iç güvenliğini sağlamakla görevli merkezî kuruluş hangisidir? 

A) Adalet Bakanlığı

B) Sağlık Bakanlığı 

C) İç İşleri Bakanlığı

D) Dış İşleri Bakanlığı

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi yasaların uygulanmasına örnektir? 

A) Görgü kuralları

B) Sigara içme yasağı 

C) Sağlık kuralları

D) Mahkemeler

SEÇ    A      B      C      D  

Milli Eğitim Müdürlüğü hangi bakanlığımıza aittir? 

A) İç İşleri Bakanlığı

B) Sağlık Bakanlığı 

C) Maliye Bakanlığı

D) Milli Eğitim Bakanlığı

SEÇ    A      B      C      D  

Demokraside aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) İfade özgürlüğü 

B) Kişisel haklara saygı 

C) Azınlığın yönetimi 

D) Yasa önünde eşitlik

SEÇ    A      B      C      D  

Cumhurbaşkanı’nın oturduğu ve çalıştığı yer aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Topkapı Sarayı

B) TBMM 

C) Dolmabahçe Sarayı

D) Çankaya Köşkü

SEÇ    A      B      C      D  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en yetkili kişisi kimdir? 

A) Cumhurbaşkanı

B) Başbakan 

C) Vali

D) Kaymakam

SEÇ    A      B      C      D  

Başbakanın ülke yönetimi için kurmuş olduğu gruba ne denir? 

A) Meclis

B) Kulüp 

C) Hükümet

D) Belediye

SEÇ    A      B      C      D  

Ülkemizde atanacak valileri hangi bakanlık önerir? 

A) Adalet Bakanlığı

B) İç İşleri Bakanlığı 

C) Sağlık Bakanlığı

D) Dış İşleri Bakanlığı

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy için yanlış bir bilgidir? 

A) İstiklal Marşı’nın şairidir. 

B) Önemli şairlerimizdendir. 

C) 1922 yılında Ankara’da doğdu. 

D) Şiirlerini “Safahat” adlı kitapta topladı.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden değildir? 

A) Para

B) Meclis 

C) Bayrak

D) saat

SEÇ    A      B      C      D  

Bir durum üzerindeki halkın genel düşüncesine ne denir? 

A) kamuoyu

B) anayasa 

C) demokrasi

D) savunma

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi yargı ile ilgilidir? 

A) İl Meclisi

B) Bakanlık 

C) Danıştay

D) Parlamento

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İlk kadın Başkanımız Tansu Çiller’dir. 

B) İlk kadın milletvekilimiz Satı Kadın’dır. 

C) İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk’tür. 

D) Başbakan’ı Askeri Komutanlar seçer.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlerindendir? 

A) Hastanelerin ihtiyaçların tespit etmek. 

B) Polisleri atamak. 

C) Eğitim ve öğretim yasasını uygulamak. 

D) Ülkedeki turizm faaliyetlerini düzenler.

SEÇ    A      B      C      D