5. Sınıf Sözcükte Anlam Testi -3


Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?
A) yaşam-hayat
B) kalın-ince
C) yeni-eski
D) ıslak-kuru
SEÇ   A     B     C     D  
2.
Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
A) şehir-kent
B) işitme-duyma
C) acı-tatlı
D) his-duygu
SEÇ   A     B     C     D  
3.
Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
A) uzak-yakın
B) genç-ihtiyar
C) hızlı-yavaş
D) tanık-şahit
SEÇ   A     B     C     D  
4.

 1. kalp-yürek
2. geniş-dar
3. kanıt-ispat
4. il-vilayet
 Yukarıdakilerden hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmemiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
SEÇ   A     B     C     D  
5.
“Çirkin-güzel” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) şişman-zayıf
B) yetenek-kabiliyet
C) hız-sürat
D) hür-özgür
SEÇ   A     B     C     D  
6.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre daha genel anlamlıdır?
A) erik
B) domates
C) karpuz
D) sebze
SEÇ   A     B     C     D  
7.
“Yurdumu canımdan çok severim.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) vatan
B)millet
C) toprak
D) yuva
SEÇ   A     B     C     D  
8.
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) basit-kolay
B) olay-hadise
C) millet-ulus
D) tembel-çalışkan
SEÇ   A     B     C     D  
9.
“Cüzdanımı evde unuttum.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt(karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buldum
B) hatırladım
C)ulaştım
D) gördüm
SEÇ   A     B     C     D  
10.

1. Anımsamak-hatırlamak
2. Gitmek-Gelmek
3. İnmek-Binmek
4. Yükselmek-Alçalmak
 Yukarıdaki eşleşmelerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
SEÇ   A     B     C     D  
11.
“Bıkmak” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) yorulmak
B) usanmak
C) üşenmek
D) çekinmek
SEÇ   A     B     C     D  
12.
“Öğrencilerin kimisi çalışkan, kimisi de tembeldir.” Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerdeki an-lam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) kara-siyah
B) ırmak-nehir
C) şekil-biçim
D) ileri-geri
SEÇ   A     B     C     D  
13.
“Öykü-Hikâye” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) anlam-mana
B) özgür-tutsak
C) cömert-cimri
D) cevap-soru
SEÇ   A     B     C     D  
14.
“Boyu uzun aklı kısa.” Yukarıda geçen altı çizili sözcüklerden anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) sahil-kumsal
B) al-kırmızı
C) kalabalık-tenha
C)kin-nefret
SEÇ   A     B     C     D  
15.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birbirlerine zıt sözcükler birlikte kullanılmıştır?
A) Perdeler yıkanınca temiz pak oldu.
B) Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürüyor.
C) Elindeki bütün çiçekleri salondaki yaşlılara verdi.
D) Bu vatanın her köşesinde mehmetçiğin emeği vardır.
SEÇ   A     B     C     D  
16.
“Az veren candan, çok veren maldan.” Yukarıdaki atasözünde geçen altı çizili sözcüklerdeki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
 A) büyük-küçük
B) yasa-kanun
C) hekim-doktor
D) kötü-fena
SEÇ   A     B     C     D  
17.

I. Kuş
II. Kır
III. Yar
IV. Kirli Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi eş seslidir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
SEÇ   A     B     C     D  
18.
Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sesteşi yoktur?
A) it
B) et
C) güzel
D) bit
SEÇ   A     B     C     D  
19.
Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A) güleç-fırsat
B) otel- ev
C) Sevinç-hüzün
D) kusur – hata
SEÇ   A     B     C     D  
20.
Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından, diğerlerinden farklıdır?
A) büyük – küçük
B) tümce – cümle
C) iç – dış
D) sık – seyrek
SEÇ   A     B     C     D