5.sınıf Türkçe Kelimede Anlam Testi

Yayınlanma 5. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? A) yaşam-hayat B) kalın-ince C) yeni-eski D) ıslak-kuru SEÇ A B C D Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır? A) şehir-kent B) işitme-duyma C) acı-tatlı D) his-duygu SEÇ A B C D Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır? A) uzak-yakın B) genç-ihtiyar C) hızlı-yavaş D) tanık-şahit SEÇ A B C D 1. kalp-yürek 2. geniş-dar 3. kanıt-ispat 4. il-vilayet Yukarıdakilerden hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmemiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 SEÇ A B C D “Çirkin-güzel” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) şişman-zayıf B) yetenek-kabiliyet C) hız-sürat D) hür-özgür SEÇ A B C D Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre daha genel anlamlıdır? A) erik B) domates C) karpuz D) sebze SEÇ A B C D “Yurdumu canımdan çok severim.” Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) vatan B)millet C) toprak D) yuva SEÇ A B C D Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) basit-kolay B) olay-hadise C) millet-ulus D) tembel-çalışkan SEÇ A B C D “Cüzdanımı evde unuttum.” Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt(karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Buldum B) hatırladım C)ulaştım D) gördüm SEÇ A B C D 1. Anımsamak-hatırlamak 2. Gitmek-Gelmek 3. İnmek-Binmek 4. Yükselmek-Alçalmak Yukarıdaki eşleşmelerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 SEÇ A B C D “Bıkmak” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) yorulmak B) usanmak C) üşenmek D) çekinmek SEÇ A B C D “Öğrencilerin kimisi çalışkan, kimisi de tembeldir.” Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerdeki an-lam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) kara-siyah B) ırmak-nehir C) şekil-biçim D) ileri-geri SEÇ A B C D “Öykü-Hikâye” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) anlam-mana B) özgür-tutsak C) cömert-cimri D) cevap-soru SEÇ A B C D “Boyu uzun aklı kısa.” Yukarıda geçen altı çizili sözcüklerden anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) sahil-kumsal B) al-kırmızı C) kalabalık-tenha C)kin-nefret SEÇ A B C D Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birbirlerine zıt sözcükler birlikte kullanılmıştır? A) Perdeler yıkanınca temiz pak oldu. B) Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürüyor. C) Elindeki bütün çiçekleri salondaki yaşlılara verdi. D) Bu vatanın her köşesinde mehmetçiğin emeği vardır. SEÇ A B C D “Az veren candan, çok veren maldan.” Yukarıdaki atasözünde geçen altı çizili sözcüklerdeki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) büyük-küçük B) yasa-kanun C) hekim-doktor D) kötü-fena SEÇ A B C D I. Kuş II. Kır III. Yar IV. Kirli Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi eş seslidir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 SEÇ A B C D Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sesteşi yoktur? A) it B) et C) güzel D) bit SEÇ A B C D Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? A) güleç-fırsat B) otel- ev C) Sevinç-hüzün D) kusur – Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından, diğerlerinden farklıdır? A) büyük – küçük B) tümce – cümle C) iç – dış D) sık – seyr