İslamda Gıybet Nedir?

Gıybet, Gıybet dinimizin yasakladığı çirkin hareketlerden biridir. Bu, kendi hoşumuza gitmeyen bir şeyi bir başkasına yakıştırarak söylemek ve onu kötülemeye çalışmaktır. Sevgili Peygamberimiz gıybeti tarif ederken: “Gıybet, kardeşini hoşuna gitmeyen vasıflarla anmandır.” buyurmuşlardır.

 

Gıybetin doğmasına sebep olan şeyler genellikle intikam hisleri, gösteriş ve büyüklük taslama arzusu, haset ve benzeri duygulardır. Halbuki bunların hepsinden kaçınmak, bir kusur ve suç aranacaksa, önce kendimizde aramak gerekir.

 

Peygamberimiz: “Kendi kusurlarıyla meşgul olarak, insanların kusurlarıyla meşgul olmaktan uzaklaşan kimseye müjdeler olsun” buyurmuşlardır.

 

Hz. Aişe validemiz bir defasında Peygamberimizin hanımlarından olan Hz. Safiye annemizin boyunun küçük olduğunu söyleyince, Peygamberimiz çok sinirlenmiş ve bunun gıybet olduğunu söylemiştir. O zaman Hz. Aişe:

 

- Fakat doğru söylüyorum yâ Resûlallah deyince:

 

“- Eğer yalan söyleseydin, bu söz gıybet değil, iftira olurdu” buyurmuştur. Bir başka hadiste de gıybetin, ölü eti yemek kadar kötü olduğu anlatılmıştır.

 

Bir kere ibn-i Şirin’e bir kimse gelmiş: “-Ben seni gıybet etmiştim, bunu bana helal et!”demiş İbn-i Şirin de bu adama cevaben: “-Allah’ın haram kıldığı bir münkeri ben helal edemem, yalnız benim yapabileceğim bir şey varsa, bana ait olan hakkı helal etmektir.” demiştir.

(Tecrîd-i Sarih, C:7, s.376)